Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 1 czerwca nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - KANGUR – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły”.

Program „Kangur” skierowany jest do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, które mogą skorzystać z dofinansowania w formie dotacji bądź pożyczki.

 


Cel programu to zapobieganie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie. Program przewiduje możliwość zakupu nowych elektrycznych autobusów szkolnych, przeszkoleniu kierowców z obsługi nowych elektrycznych autobusów szkolnych. Dodatkowo beneficjenci Programu będą mogli ubiegać się o dofinansowanie modernizacji lub budowy infrastruktury umożliwiających ładowanie elektrycznych autobusów szkolnych - wsparcie w formie dotacji nawet do 95 proc. 

Dofinansowanie na infrastrukturę ładowania będzie mogło być udzielone tylko w formie zwrotnej. W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

Czytaj też: Przepisy są, ale na dopłaty do "elektryków" trzeba poczekać>>

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać do 30 czerwca 2020 r., a wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki - do 31 lipca.

Przygotowane wnioski osobne dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Budżet na realizację programu wynosi do 60 mln zł, w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 40 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania  – do 20 mln zł.

Pilotażowy nabór wniosków w ramach „Kangura” zakończył się 20 sierpnia 2019 r. Jego efektem jest zawarcie umów z czterema gminami – Gręboszów, Bobowa, Bielany i Godzianów – na łączną kwotę dofinansowania ponad 9,4 mln zł, w tym dotacje o wartości ponad 8,2 mln zł.

Więcej informacji o programie TUTAJ na stronie NFOŚ>>