Gminy Łomianki i Kozienice oraz spółka MPK Świdnica otrzymają pomoc finansową ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusów elektrycznych, które będą wykorzystywane w transporcie publicznym. Każde z miast będzie miało po dwa „elektryki” i stanowiska ładowania ich baterii.

Dwie inwestycje na Mazowszu

W gminie Łomianki w województwie mazowieckim zakup dwóch autobusów elektrycznych zostanie przeprowadzony do końca sierpnia. Będą również wybudowane dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 5,6 mln zł, a jego zasadniczą część ma stanowić dotacja NFOŚiGW - prawie 2,6 mln zł.

Kozienice, również na Mazowszu, zaplanowały nabycie dwóch elektrobusów oraz wybudowanie jednego stanowiska do ładowania akumulatorów do końca marca 2020 r. Całkowity koszt projektu wyniesie prawie 4,6 mln zł, a NFOŚiGW wesprze przedsięwzięcie na dwa sposoby: dotacją w wysokości ponad 2,7 mln zł oraz dodatkowo udzieloną niskooprocentowaną pożyczką w kwocie ponad 1,8 mln zł. 

 

Zeroemisyjne autobusy na Dolnym Śląsku

W taborze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Świdnica Sp. z o. o. na Dolnym Śląsku, do końca marca 2020 r. zakupione będą dwa zeroemisyjne autobusy o napędzie elektrycznym do obsługi jednej z linii komunikacji publicznej. Wybudowane zostaną także trzy stanowiska ładowania elektrobusów. Koszt całkowity projektu to prawie 4,9 mln zł, dotacja z NFOŚiGW wyniesie ponad 2,9 mln zł. Fundusz udzieli beneficjentowi niskooprocentowanej pożyczki w wysokości przeszło 1,9 mln zł.

Prezes Zarządu MPK Świdnica Sp. z o.o. Tomasz Kurzawa podkreśla, że docelowo ma być kupionych dwanaście autobusów elektrycznych i stworzonych tyle samo stanowisk ładowania tych pojazdów. 

Czytaj też: Gminy zainwestują w ekologiczny transport

Projekty przyniosą wymierne zyski ekologiczne - redukcja wydzielania tlenku azotu i emisji pyłów PM 10 (o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów) oraz ograniczenie powstawania benzoapirenu. We wszystkich trzech miastach nastąpi zmniejszenie emisji CO2. Pełny tzw. efekt środowiskowy zostanie osiągnięty przez Łomianki do końca 2020 r., a w przypadku Kozienic i Świdnicy – do końca 2021 r.

Udzielenie dofinansowań umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny.