Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, konkurs jest otwarty dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz dla miast średnich tracących swoje funkcje gospodarcze.

Zasady udziału w programie

Miasto może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, przy czym wsparcie Unii Europejskiej wynosi maksymalnie 85 proc. kosztów inwestycji. Samorząd może kupić nowe autobusy elektryczne albo nowe trolejbusy, które mają własne baterie. Wszystkie pojazdy będą musiały spełniać wymogi programu Dostępność Plus, czyli np. być przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. 

 

Termin składania wniosków w konkursie upływa 31 stycznia. Instytucją organizującą konkurs jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W konkursie mogą wystartować 122 miasta średnie, które zgodnie z analizą wykonaną przez Polską Akademię Nauk w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Miasta średniej wielkości były przede wszystkim beneficjentami programów regionalnych, którymi zarządzają władze poszczególnych województw. Od 2017 r. dla tych miejscowości dedykowane jest specjalne wsparcie - „Pakiet dla średnich miast” - który daje możliwość realizacji wielu inwestycji publicznych w ramach krajowych programów operacyjnych.

Czytaj też: MIiR: Miasta mogą wykorzystać koncepcje smart city do poprawy klimatu

Inwestycje środowiskowe

Jak podkreśla resort, w Pakiecie dla średnich miast finansowane są także inwestycje środowiskowe. W tym obszarze funduszami z Programu Infrastruktura i Środowisko wsparte zostały projekty dotyczące rekultywacji zanieczyszczonych terenów w miastach Ruda Śląska, Końskie i Wieliczka na łączną kwotę ok. 32 mln zł oraz projekty przeciwpowodziowe w Sandomierzu, Słubicach i Oświęcimiu z dofinansowaniem ok. 330 mln zł. Kolejny sektor, na który zostały zabezpieczone środki z programu to energetyka. W tym obszarze ze wsparcia skorzystały miejskie przedsiębiorstwa cieplne m.in. ze Środy Wielkopolskiej, Bełchatowa, Olecka, Zduńskiej Woli i Mielca.

Czytaj też: Będą kompleksowe portrety średnich miast

Według wiceministra Adama Hamryszczaka to pierwszy konkurs z Programu Infrastruktura i Środowisko na rozwój komunikacji miejskiej adresowany również do miast średnich. Do tej pory z dofinansowania transportu publicznego korzystały miasta wojewódzkie i otaczające je gminy.

Zobacz też komentarze praktycznePlan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Zasady kształtowania polityki przestrzennej na obszarze gmin. Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska