Cały czas trwają rozmowy na temat spodziewanego wzrostu cen energii i ich skutków, m.in. dla samorządów. Jak wynika z opinii zarządców miast, podwyżka jest „drastyczna” - ceny, jakie zaproponowali dostawcy energii, są o 50-70 proc. wyższe niż przed rokiem. 

Oszczędność przez udział w grupie

Korzystając z uprawnienia zawartego w Prawie zamówień publicznych miasta od wielu lat uczestniczą w tzw. grupach zakupowych. To sytuacje, kiedy we wspólnym zamówieniu uczestniczą, poza jednostkami organizacyjnymi miasta i spółkami zależnymi, okoliczne samorządy. Umożliwia to wzmocnienie pozycji negocjacyjnej wobec dostawców i uzyskanie korzystniejszych warunków.

Bydgoszcz od 2012 roku dokonuje zakupu energii elektrycznej w przetargu nieograniczonym i jest uczestnikiem Bydgoskiej Grupy Zakupowej (taką samą formułę od 2016 roku zastosowano przy zakupach gazu ziemnego). Jak nam mówi Tomasz Bońdos, koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energią w UM Bydgoszczy, wykorzystując efekt synergii i zwiększonego wolumenu, dzięki postępowaniom otwartym na konkurencję miasto wraz z pozostałymi uczestnikami grupy zakupowej przez kolejne lata uzyskiwało znaczne oszczędności.

Przykładowo miasto szacuje, że w okresie lipiec 2018 – czerwiec 2019 oszczędności na zakupie energii elektrycznej uzyskane przez Bydgoszcz oraz jednostki i spółki komunalne to ponad 12,6 mln zł. - Pomimo znacznego wzrostu ceny w stosunku do stawek z poprzedniego okresu, wskazać należy że ceny są korzystne na tle cen uzyskiwanych przez inne samorządy – dodaje Tomasz Bońdos.

Czytaj też: Energia dla gospodarstw domowych nie podrożeje, ale firmy, szpitale i samorządy już dostają wyższe rachunki

LEDy zamiast tradycyjnego oświetlenia

Urząd Miasta Zielona Góra zapewnia, że w dalszym ciągu będzie realizował swoje ustawowe obowiązki w zaspokajaniu potrzeb, pomimo wzrostu ceny energii elektrycznej. - Oszczędności realizowane są i będą poprzez np. wykorzystywanie nowoczesnych i energooszczędnych opraw LED oświetlenia ulicznego w przypadku modernizacji ulic lub budowy nowych dróg – mówi Tomasz Śmiejczak z urzędu miasta.

Jak nas informuje Urząd Miasta Katowice, Miejski Zarząd Ulic i Mostów wymienił ostatnio na LED-y prawie 1600 lamp ulicznych. Szacowane oszczędności, to ponad 670 tys. zł rocznie. Dodatkowo pracownicy Referatu Zarządzania Energią od lat dbają o obniżenie rachunków za energię, gaz czy ciepło wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Odpowiadają m.in. za udział Katowic w przetargach na prąd. W latach 2013-2018 w porównaniu do cen rynkowych miasto zaoszczędziło prawie 50 mln zł.

- Pamiętajmy, że opłaty za zużycie stanowią tylko część rachunku, dlatego referat od dawna stara się też obniżyć opłaty stałe, za które również wszyscy płacimy - monitoring mocy czynnej przynosi co roku 400-500 tys. zł oszczędności, mocy biernej 100 tys., optymalizacja taryf 340 tys. zł. W sumie prawie 1 mln zł rocznie zostaje w budżecie miasta – informuje Krzysztof Kaczorowski z katowickiego magistratu. Jak dodaje, za LED-y miasto spodziewa się dodatkowego wpływu do budżetu miasta na poziomie ok. 140 tys. zł.

Czytaj też: Samorządy: ceny energii drastycznie rosną, minister apeluje do firm o obniżki>>

 

Zielony budynek, stałe ceny i termomodernizacja

Od 2012 roku Urząd Miejski Wrocławia jest w gronie organizacji zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS). Jak nas informuje Elżbieta Maciąg z Wydziału Inżynierii Miejskiej, urząd oszczędnie i racjonalnie korzysta z nośników energii w swoich obiektach. - Ponadto korzystamy z nowoczesnych technologii i rozwiązań, budując nasze nowe budynki. W bieżącym roku powstał „zielony budynek" przy ul. Hubskiej – mówi. Jest wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne i został wybudowany według najnowszych standardów budownictwa ekologicznego i energooszczędnego.

A dyrektor Wydziału Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce Grzegorz Wnuk poinformował, że gmina posiada zawarte po przetargu nieograniczonym w roku 2017 dwuletnie umowy na dostawę energii elektrycznej dla swoich jednostek organizacyjnych. - Umowy te gwarantują stałe ceny zakupu energii elektrycznej do końca 2019 roku - podkreśla.

Urząd Miasta Krakowa na bieżąco prowadzi działania związane z ograniczeniem zużycia energii w gminnych obiektach użyteczności publicznej, między innymi przez termomodernizację budynków.

Energia jest wszędzie

Energia elektryczna wykorzystywana jest w miastach w obiektach kubaturowych, takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, budynki biurowe itp. oraz do oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i innych punktów odbioru energii elektrycznej. Przykładowo w Kielcach dostarczana jest łącznie do 886 tzw. punktów poboru energii.

Samorządy są zgodne, że na pokrycie wzrost cen energii elektrycznej jednostki samorządu terytorialnego powinny otrzymać dotację z budżetu państwa.

Tymczasem minister energii Krzysztof Tchórzewski przygotowuje projekt dotyczący cen prądu. Spotkał się też z prezydentem Andrzejem Dudą, któremu zagwarantował, że ceny prądu nie wzrosną.

Zobacz też komentarz praktyczny: Nowe przepisy w sprawie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków>>