To efekt dwóch rozporządzeń Rady Ministrów, z lipca i z grudnia 2018 roku. Prawa miejskie otrzymały: Koszyce – w powiecie proszowickim (woj. małopolskie), Lubowidz – w powiecie żuromińskim (woj. mazowieckie), Nowa Słupia – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie), Pierzchnica – w powiecie kieleckim (woj. świętokrzyskie), Szydłów – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie), Wielbark – w powiecie szczycieńskim (woj. warmińsko-mazurskie), Nowy Korczyn – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie), Oleśnica – w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie), Opatowiec – w powiecie kazimierskim (woj. świętokrzyskie), Pacanów – w powiecie buskim (woj. świętokrzyskie).

Czytaj: W 2018 r. siedem nowych miast w Polsce>>

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzyskanie tego statusu wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.