Ministerstwo Infrastruktury skierowało właśnie do konsultacji publicznych projekt noweli ustawy o transporcie drogowym, który wprowadza europejski system wymiany informacji o pojazdach wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki. Po pierwsze rozszerza on zakres podawanych danych, a po drugie sprawi, że dane te będą widoczne dla tych z innych krajów Unii. Obecnie wśród zgłaszanych danych nie ma  kategorii pojazdu czy numer VIN, a rozporządzeniu (UE) 2017/2205 określa, że one też muszą się pojawić w komunikacie RSI.

Więcej danych trafi do centralnej ewidencji

Zgodnie z nim wojewódzcy komendanci policji, komendant stołeczny policji, komendanci oddziałów Straży Granicznej, dyrektorzy izb administracji skarbowej oraz zarządcy dróg mają przekazywać Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego informacje w zakresie wstępnych i szczegółowych drogowych kontroli technicznych, w tym dane o kategorii pojazdu czy numer VIN, pojazdów użytkowanych na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy kategorii:

  • M2 ( pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy),
  • M3 (pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy),
  • N2 (pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton),
  • N3 (pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton)
  • przyczepy kategorii O3 i O4 ( masie całkowitej ponad 3,5 tony) i ciągników kołowych kategorii T5 (ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h)

Przekazywane informacje będą musiały zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego

Następnie dane te mają być one wymieniane między punktami kontaktowymi krajów UE. Wymianę tych informacji ma zapewnić Główny Inspektorat Transportu Drogowego.