Miasto Mielec przy okazji ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty śmieciowej chciało pozyskać dane do systemu Miejskiego SMS, który przypomina między innymi o zbliżających się terminach płatności. RIO w Rzeszowie zakwestionowało taką możliwość, a także inne dane, które zawarło w deklaracji miasto.
Robert Horbaczewski
29.08.2019
Samorząd terytorialny
Obecne przepisy zawierają wiele rozwiązań, które pozwalają zamawiającym realizować zamówienia publiczne dobrej jakości. Nie są jednak stosowane w obawie przed kontrolą. Dlatego Urząd Zamówień Publicznych powinien przygotować wzorcowe dokumenty i dać gwarancję, że nie zostaną zakwestionowane – mówi Tomasz Zalewski, partner w kancelarii Bird&Bird.
Jolanta Ojczyk
29.08.2019
Zamówienia publiczne

Gminy wciąż bez wieści, czy dostaną pieniądze na drogi

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Budownictwo
W najbliższych dniach ma się rozstrzygnąć, które samorządy otrzymają wsparcie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Samorządowcy wciąż czekają na decyzję premiera w tej sprawie i są już prawie pewni, że nie zdążą przeprowadzić przetargów i wydać środków w terminie. Proszą też o większą transparentność podziału.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.08.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Budownictwo
Jest to pierwszy taki wyrok po reformie edukacji i łączeniu gimnazjów ze szkołami podstawowymi. Gminy mogą regulować uchwałami sytuację majątkową szkół, które są włączane do innych placówek - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Z tym, że według NSA "włączenie" szkoły należy rozumieć jako likwidację placówki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.08.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Wrześniowa podwyżka będzie "oczywiście obowiązywała także w kolejnych latach" – napisał minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski w liście do nauczycieli i dyrektorów szkół. I poinformował, że podjął starania o podniesienie nauczycielskich pensji w następnym roku.
Krzysztof Sobczak
28.08.2019
Zarządzanie oświatą
Wylegitymowanie się w urzędzie, na poczcie czy w pociągu intercity jest już możliwe nawet bez dowodu osobistego, bo te i wiele innych instytucji korzysta już z aplikacji mObywatel. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, używa jej obecnie już ponad 340 tysięcy osób. I popularność jej rośnie z dnia na dzień.
Krzysztof Sobczak
28.08.2019
Administracja publiczna
W mazowieckim stawki za odpady są najwyższe. Najwięcej płacą mieszkańcy podwarszawskiego Józefowa - 32 zł za odpady segregowane i 65 zł za niesegregowane. Najniższe stawki są w Białymstoku, odpowiednio 5 i 11 zł. Tak wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za podwyżkami może jednak stać zmowa cenowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
Jolanta Ojczyk
28.08.2019
Środowisko
Dodatkowe zajęcia dotykające sfery seksualnej człowieka to sprawa dotycząca niewielkiej części szkół w niektórych dużych miastach - twierdzi minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Według niego w większości szkół nie ma problemu, że dyrektor czy samorząd próbuje wprowadzać jakieś zajęcia tego typu. 
Krzysztof Sobczak
28.08.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Wprowadzenie stopnia alarmowego jest związane z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej i wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ma charakter prewencyjny i jest sygnałem dla służb i administracji do zachowania szczególnej czujności. Stopnie CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.08.2019
Administracja publiczna
Samorządowcy zgłosili wniosek o wykreślenie z projektowanej nowelizacji kodeksu karnego skarbowego przepisów, które nadają strażom gminnym zadania w zakresie procedur karnoskarbowych. Argumentują między innymi, że straż funkcjonuje tylko w 500 gminach, w pozostałych prawie 2 tysiącach ich nie ma.
Hanna Hendrysiak
28.08.2019
Samorząd terytorialny
Europejski Trybunał Praw Człowieka zarzucił Polsce naruszenie prawa do życia rodzinnego w przypadku czeczeńskiej rodziny przetrzymywanej wraz z dziećmi przez prawie pół roku w strzeżonym ośrodku. Helsińska Fundacja Praw Człowieka uważa, że ten wyrok nie został przez polskie władze wykonany i sygnalizuje to Komitetowi Ministrów Rady Europy.
Krzysztof Sobczak
28.08.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

E-droga do urzędu wyboista dla najsłabszych

Pomoc społeczna Nowe technologie
Osoby niepełnosprawne napotykają więcej barier przy załatwianiu spraw urzędowych przez internet, niż te zdrowe. To kuriozalne, że ich osobistego stawiennictwa wymagają nawet tak drobne kwestie, jak odbiór karty parkingowej. Podobne problemy dotyczą procedury orzekania o niepełnosprawności i załatwiania spraw w NFZ czy ZUS.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.08.2019
Pomoc społeczna Nowe technologie
U progu kampanii wyborczej powraca temat abonamentu radiowo-telewizyjnego. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych i polityk PiS zapowiedział we wtorek, że w następnej kadencji media publiczne będą prawdopodobnie finansowane z budżetu państwa. Wspomniał też o możliwym zadośćuczynieniu dla ludzi, którzy do tej pory płacili abonament RTV.
Agnieszka Matłacz
28.08.2019
Domowe finanse
Wystawienie dziecka na demoralizujące treści może stanowić naruszenie dóbr osobistych jego i rodziców, a w konsekwencji skutkować odpowiedzialnością cywilnoprawną organu prowadzącego szkołę lub organizacji prowadzącej zajęcia – stwierdzili biskupi obradujący w Częstochowie na posiedzeniu Rady Stałej Episkopatu Polski.
Krzysztof Sobczak
27.08.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Urzędowe social media raczej do komunikacji jednostronnej

Administracja publiczna Nowe technologie
Urzędy jednostek samorządu w większości traktują media społecznościowe jako dodatkowy sposób informowania mieszkańców i promocji. Nie są jednak skore do rozmowy – władze gmin rzadko podejmują dyskusję, a zdarza się nawet, że nie dopuszczają chętnych do głosu.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.08.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Rząd przyjął we wtorek projekt przyszłorocznego budżetu państwa. Plan finansowy ma być zrównoważony, bez deficytu. Wydatki i dochody państwa mają być równe – wyniosą po 429,5 mld złotych. Dochody z VAT mają wzrosnąć o 8 procent. Więcej pieniędzy ma pochodzić również z CIT.
Krzysztof Koślicki
27.08.2019
Finanse publiczne
Wydatki na służbę zdrowia przekroczą w 2020 r. 5 proc. PKB - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. To skutek przyjęcia tego dnia przez Radę Ministrów projektu budżetu na przyszły rok.
Krzysztof Sobczak
27.08.2019
Finansowanie zdrowia
Popularyzacja realizowania inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i dzielenie się doświadczeniami to cele trzeciej edycji Międzynarodowego Forum PPP, która odbędzie się we wrześniu w Płocku. W Polsce z tej formuły korzystają obok Płocka takie miasta jak Zgierz, Karczew, Karczmiska, Ząbki, Kobyłka, Kobylnica czy Sosnowiec.
Katarzyna Kubicka-Żach
27.08.2019
Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze
Rządowa propozycja uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie obrotu towarami objętymi akcyzą zmierza do uznania strażników miejskich i gminnych za „niefinansowe organy postępowania przygotowawczego”. Strażnicy mieliby być obarczeni obowiązkiem ścigania także wykroczeń skarbowych związanych z „szarą strefą”.
Hanna Hendrysiak
27.08.2019
Samorząd terytorialny VAT
W poniedziałek, 26 sierpnia br. członkowie kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczyli w Wojewódzkich Stołach Edukacyjnych, które są, w zamierzeniu resortu, kontynuacją zainaugurowanego w kwietniu przez premiera Mateusza Morawieckiego Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego.
Krzysztof Sobczak
26.08.2019
Zarządzanie oświatą
Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do samorządów, żeby w udzielanych zamówieniach publicznych uwzględniały potrzeby osób starszych i kierowały się rekomendacjami ekspertów w tym zakresie. Inaczej seniorzy będą mieli utrudniony dostęp do korzystania z wielu usług publicznych lub zostaną go w ogóle pozbawieni.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.08.2019
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
W pierwszej połowie września wśród pracowników placówek oświatowych przeprowadzony zostanie sondaż na temat ewentualnej akcji protestacyjnej - poinformował w poniedziałek szef ZNP Sławomir Broniarz. Po jego zakończeniu, 16 września Prezydium Zarządu Głównego ZNP podejmie decyzję o wyznaczeniu formy protestu.
Krzysztof Sobczak
26.08.2019
Zarządzanie oświatą
Do 26 sierpnia partie polityczne muszą zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Ten dzień jest też terminem powołania okręgowych komisji wyborczych.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.08.2019
Wybory
W ramach rządowego programu Mieszkanie Plus w Dębicy powstanie 201 mieszkań o średnim metrażu około 50 metrów kwadratowych. To szansa dla miasta - wymienionego na liście Polskiej Akademii Nauk - jako zagrożonego utratą funkcji gospodarczych.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.08.2019
Budownictwo

UOKiK tropi zmowę przy budowach dróg

Zamówienia publiczne Ochrona konkurencji
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że dwóch przedsiębiorców mogło wpłynąć na wyniki dziesięciu zamówień publicznych na remonty dróg. Według Urzędu miało to polegać na stosowaniu niezgodnego z prawem mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert.
Jolanta Ojczyk
26.08.2019
Zamówienia publiczne Ochrona konkurencji
Wiceprezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został Tomasz Chróstny, były szef departamentu analiz w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
Jolanta Ojczyk
26.08.2019
Ochrona konkurencji
Zakaz podlewania ogródków czy napełniania przydomowych basenów może wprowadzić wojewoda, ale tylko gdy rząd ogłosi stan klęski. Susza zmusiła jednak organy gmin i miast do stosowania ograniczeń zużycia wody. Jedni o to apelują, drudzy proszą, inni zarządzają zakaz. Część ekspertów uważa, że nie ma do tego podstaw prawnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
26.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Sejmowa komisja do spraw deregulacji skończyła prace nad liczącymi ponad 700 artykułów dwoma projektami dotyczącymi przetargów. Jeden to nowe prawo zamówień publicznych, drugi to przepisy je wprowadzające. Do obu będą poprawki, a jedna z nich proponuje wprowadzenie postępowania koncyliacyjnego dla wszystkich zamówień.
Jolanta Ojczyk
26.08.2019
Zamówienia publiczne
Rada gminy może różnicować wysokość diety dla poszczególnych sołtysów, biorąc pod uwagę wielkość poszczególnych sołectw - stwierdził WSA w Bydgoszczy. Połączenie funkcji radnego z funkcją sołtysa uzasadnia prawo do jednej diety, jako ekwiwalentu za utracone korzyści, a niebędącego wynagrodzeniem za pracę.
Robert Horbaczewski
24.08.2019
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie generalnego nakazu wyprowadzania zwierząt w kagańcu, niezależnie od cech osobniczych i uwarunkowań indywidualnych, było nie tylko niezgodne z przepisami, ale też niehumanitarne. Samorząd mógł jedynie nałożyć obowiązek spacerowania z psami na smyczy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Dorian Lesner
24.08.2019
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski