Do  katalogu  stanowisk  wprowadzone  zostały  stanowiska:  eksperta  z  wymaganiami kwalifikacyjnymi   –   wykształceniem   wyższym   i   trzema   latami   pracy,   administratora z wymaganiami kwalifikacyjnymi – wykształcenie średnie, oraz stanowisko operatora.

Zgodnie z projektem rozporządzenia zatrudniony w KPRM ekspert/ekspertka będą musieli mieć wyższe wykształcenie i trzy lata stażu pracy, a ich wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło od 4 do 8 tys. zł brutto.

Asystent/asystentka zarobią od 3 do 7 tys. zł również z wykształceniem wyższym, ale bez względu na staż pracy. Administrator/administratorka – 2,8 tys. do 6 tys. zł z wykształceniem średnim.

Sekretarz/sekretarka: prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, zefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora biura, departamentu (komórki organizacyjnej równorzędnej) – będą mieli pensję od 2800-5,5 tys. zł przy minimum średnim wykształceniu, a operator/operatorka – 2,8 tys. – 4 tys. zł.

Czytaj też: Dyrektorzy w urzędach obsadzani bez procedur i słabo dokumentowani>>

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia

Z uzasadnienia wynika, że potrzeba  wydania  nowego  rozporządzenia wynika z aktualizacji katalogu stanowisk w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dostosowania przedziałów wysokości wynagrodzenia zasadniczego do obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu w 2020 r. o 6 proc. wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Z dotychczasowego wykazu stanowisk w projekcie rozporządzenia usunięto też stanowiska, które nie są wykorzystywane, ponieważ są stanowiskami urzędniczymi w służbie cywilnej.

Dotyczy to stanowisk takich jak dyrektor departamentu, biura, sekretariatu, wicedyrektor departamentu, biura, wicedyrektor – główny księgowy, radca Prezesa Rady Ministrów, radca wiceprezesa Rady Ministrów, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, radca prawny, naczelnik wydziału, główny legislator, główny specjalista, starszy legislator, starszy specjalista, starszy księgowy, legislator, specjalista, starszy inspektor czy stanowiska, które stały się zbędne, tj. maszynistka klasy mistrzowskiej, starsza maszynistka, maszynistka.