Po uchyleniu przepisów o nagraniach z lokali wyborczych pojawiło się pytanie, czy mąż zaufania ma...
Katarzyna Kubicka-Żach Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.06.2018
Administracja publiczna
Starosta ma prowadzić i publikować listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa m.in. rodzinnego,...
Katarzyna Kubicka-Żach
14.06.2018
Samorząd terytorialny
Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, która m.in. uchyla transmisję z lokali wyborczych....
Katarzyna Kubicka-Żach
14.06.2018
Samorząd terytorialny

Jednostki publiczne realizują zamówienia bez przetargów

Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza
Po podwyższeniu do 30 tys. euro progu pozwalającego na zakupy bez stosowania Prawa zamówień...
Katarzyna Kubicka-Żach
14.06.2018
Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza
Ustalenie przez radę gminy górnych stawek opłat odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli...
Robert Horbaczewski
13.06.2018
Samorząd terytorialny
Nie można wymagać od właściciela nieruchomości lokalizacji śmietników w określonym miejscu, na...
Robert Horbaczewski
13.06.2018
Samorząd terytorialny
Strażnicy gminni będą mieć prawo do karania mandatem za wykroczenia przeciwko środowisku –...
Katarzyna Kubicka-Żach
13.06.2018
Administracja publiczna
Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie...
Katarzyna Kubicka-Żach
12.06.2018
Samorząd terytorialny
Rząd zaakceptował dopłaty do czynszu. Zgodnie z projektem ustawy pierwsze dopłaty w wysokości 400...
Katarzyna Kubicka-Żach
12.06.2018
Samorząd terytorialny
Planowana wymiana uszkodzonej linii energetycznej uzasadnia czasowe zajęcie nieruchomości. Dla...
Marek Sondej
12.06.2018
Samorząd terytorialny
Wydano uchwałę w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej. Gmina nie miała uprawnienie...
Aleksandra Partyk
12.06.2018
Samorząd terytorialny
Niedostępne są systemy informatyczne administracji publicznej, nie można korzystać z serwisów...
Katarzyna Kubicka-Żach
12.06.2018
Samorząd terytorialny

Więcej dla radnych

Finanse samorządów
Zwiększenie pensji dla radnych powinno być kluczowe – uważają eksperci. Przypominamy, że dieta nie...
Katarzyna Kubicka-Żach
12.06.2018
Finanse samorządów
Rozszerzenie kompetencji samorządu, uświadamianie mieszkańców, jakie zadania ma wójt i burmistrz...
Katarzyna Kubicka-Żach
11.06.2018
Samorząd terytorialny
Wojewodowie zdecydowali o podziale dodatkowych 500 mln zł, które rząd przeznaczył w marcu na budowę...
Katarzyna Kubicka-Żach
11.06.2018
Samorząd terytorialny
Tytaniczna praca i gigantyczne wydatki organizacyjne, konieczność powołania oddzielnych komisji,...
Katarzyna Kubicka-Żach
11.06.2018
Samorząd terytorialny
Ze wzrostem PKB per capita na poziomie 19 pkt proc. Mazowsze jest piąte wśród wszystkich regionów...
PAP
11.06.2018
Samorząd terytorialny
Sołectwo to miejsce, w którym powstaje wiele cennych inicjatyw - napisał prezydent Andrzej Duda w...
Agnieszka Matłacz
11.06.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy ma prawo wyodrębnić podstawową dietę ryczałtową oraz dietę ryczałtową za pełnienie przez...
Robert Horbaczewski
11.06.2018
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie posiada kompetencji do określania dziennego maksymalnego limitu osób korzystających...
Robert Horbaczewski
11.06.2018
Samorząd terytorialny
Nowe regulacje wprowadzają rygorystyczne rozwiązania dla gospodarujących odpadami. Wśród zmian jest...
Katarzyna Kubicka-Żach
09.06.2018
Samorząd terytorialny
Według Mateusza Morawieckiego ważne jest przekonanie społeczeństwa, że nadchodzące wybory w roku...
PAP
09.06.2018
Samorząd terytorialny Wybory
Resort finansów i przedstawiciele samorządów współpracują przy zmniejszaniu obowiązków...
Katarzyna Kubicka-Żach
08.06.2018
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych udostępniły Standardy Usług i Danych. Celem...
Katarzyna Kubicka-Żach
08.06.2018
Samorząd terytorialny
Najczęściej występującym uchybieniem było nierzetelne sporządzanie rejestrów i list stawiennictwa.
Agnieszka Matłacz
08.06.2018
Samorząd terytorialny
O samorządach w przeddzień kampanii wyborczej oraz ich postrzeganiu przez opinię publiczną...
Katarzyna Kubicka-Żach
08.06.2018
Samorząd terytorialny
Z notatki Policji wynika, że po zdarzeniu drogowym kierowca miał kłopoty z koordynacją ruchową i...
Aleksandra Partyk
07.06.2018
Samorząd terytorialny
Według przedstawicieli rządu obniżka płacy włodarzy dotyczy pensji podstawowej, nie dotyczy więc...
Katarzyna Kubicka-Żach
07.06.2018
Samorząd terytorialny
Obniżenie opłat sądowych od skarg do trzykrotności wpisu od odwołania, ryczałtowe odszkodowanie,...
Jolanta Ojczyk
07.06.2018
Zamówienia publiczne
- Na ochronę powietrza, w tym termomodernizację, przewidziano około 130 mld zł powiedział premier...
Katarzyna Kubicka-Żach
07.06.2018
Samorząd terytorialny