Ewidencja odpadów od 1 stycznia 2020 roku będzie tylko elektroniczna

Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne
Sejm przyjął w czwartek ustawę, zgodnie z którą prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie od przyszłego roku wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Agnieszka Matłacz Katarzyna Kubicka-Żach
13.06.2019
Samorząd terytorialny Środowisko Podatki i opłaty lokalne
Gmina na skutek dziedziczenia spadku staje się właścicielem jego składników i może nimi swobodnie rozporządzać, a więc np. oddać wchodzące w skład spadku mieszkanie w najem – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.
Dominik Kucharski
13.06.2019
Samorząd terytorialny
Na karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata skazany został w czwartek były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski, którego Sąd Okręgowy w Warszawie uznał winnym niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 r. Wyrok nie jest prawomocny.
Krzysztof Sobczak
13.06.2019
Prawo karne

Mniej w kasach gmin po przekształceniu użytkowania wieczystego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo
Tylko w pierwszych latach, jeśli jednorazowe opłaty będą masowe, uwłaszczenie może działać na plus na gminne budżety. W dłuższym czasie stracą, bo ustawodawca nie zapewnił rekompensat za utracone wpływy. Samorządowcy mówią, że to atak na ich majątek. Tymczasem w dużych miastach już wzrosły koszty kadrowe związane z realizacją ustawy.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.06.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo
Opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa w sprawie zabytkowego budynku, w którym uczył się Janusz Korczak, zdecydowała jaka będzie jego elewacja po remoncie. Niedopuszczalne jest przyjęcie rozwiązania nie opartego na naukowych podstawach - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.06.2019
Administracja publiczna Budownictwo
W środę sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa poparła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o cenach prądu. Projekt został skierowany do drugiego czytania i tego samego dnia wieczorem został przyjęty bez poprawek. Projekt trafi więc bezpośrednio do trzeciego czytania i głosowania w bloku głosowań.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Jednostki organizacyjne gminy np. świetlice wiejskie, jeśli posiadają nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, powinny składać deklarację na odbiór odpadów komunalnych, przekazywać środki z budżetu gminy ewidencjonowane jako opłatę, a po dokonaniu przelewu ewidencjonować jako dochód gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odpowiada na pytanie czytelnika ekspert.
Adam Błaszko
12.06.2019
Środowisko
Jeszcze w tym roku w Krakowie ruszy inwestycja realizowana wspólnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich i prywatnego operatora projektu budowy infrastruktury cmentarnej. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie spopielarnia, budynek ceremonialny, kolumbarium i ok. 9 ha cmentarza. 
Katarzyna Kubicka-Żach
12.06.2019
Samorząd terytorialny
Karta Nauczyciela będzie określać minimalną kwotę dodatku za wychowawstwo. To realizacja jednej z obietnic, którą MEN w czasie strajku złożyło "Solidarności". Według wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w projekcie zapomniano o dodatkach dla nauczycieli przedszkoli.
Monika Sewastianowicz
12.06.2019
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą
Do naruszenia danych może dojść nawet bez winy administratora. Może się tak stać, jeśli w wyniku przerwy w dostawie prądu lub awarii serwera tymczasowo utraci on dostęp do danych osobowych. Nie każdy jednak taki incydent trzeba zgłaszać do UODO. Za to niektóre firmy muszą pamiętać, że poza RODO są przepisy o cyberbezpieczeństwie.
Jolanta Ojczyk
12.06.2019
RODO

Rząd nie może odsyłać samorządów do banków

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Państwo zleca samorządom coraz więcej zadań, nie gwarantując ich finansowania - miasta domagają się już zwrotu ponad 100 milionów złotych. Nie przychodzi im z pomocą Trybunał Konstytucyjny, a dochodzenie roszczeń w sądzie jest bardzo trudne. Samorządy są zmuszane do dopłacania z własnej kieszeni. Rząd doradzał im nawet, że mogą w tym celu... zaciągnąć kredyt w banku.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.06.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W przyszłym roku przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej wyniesie ok. 555 tys. etatów. Rząd przyjął też propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w budżetówce na 2020 rok.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.06.2019
Administracja publiczna
Wrocław w ciągu 4,5 roku osiągnął 49,8 mln zł dochodu ze stref płatnego parkowania. Jednak zastrzeżenia NIK wzbudziła budowa parkingu podziemnego, bo została nierzetelnie przygotowana. Inne miasta pobierały nienależne opłaty, niektóre strefy były źle oznaczane. NIK oceniła funkcjonowanie stref w miastach.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.06.2019
Samorząd terytorialny

Organizacje pozarządowe wzmocnią monitorowanie praworządności

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Gdy w niektórych krajach słabnie znaczenie instytucji - sądów, mediów publicznych, ombudsmanów - znacząco wzrasta rola społeczeństwa obywatelskiego w procesie monitorowania i analizy rozmiarów kryzysu demokracji - uważają komitety helsińskie z Polski i Węgier. Obie organizacje deklarują większe zaangażowanie w tej dziedzinie.
Krzysztof Sobczak
11.06.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Związki zawodowe od dawna postulują, by wynagrodzenia nauczycieli wypłacane były w formie dotacji. Może to jednak pogrążyć samorządowe kasy. Według prof. Antoniego Jeżowskiego należałoby raczej pomyśleć o uzależnieniu wynagrodzeń od układów zbiorowych. Ale skutkiem byłoby większe zróżnicowanie pensji w poszczególnych gminach.
Antoni Jeżowski
11.06.2019
Kadry w oświacie
Raport o stanie samorządu ma być omawiany na sesjach rad pierwszy raz, bo to nowy obowiązek. Jednak przez luki w prawie pojawiają się pytania związane z tymi debatami. Np. czy dziecko może zabrać głos na sesji? Ile czasu ma mówić mieszkaniec, żeby sesja nie trwała za długo? Kiedy radny może mu przerwać?
Katarzyna Kubicka-Żach
11.06.2019
Samorząd terytorialny
Nie jest informacją publiczną pismo do władz miasta lub sądu o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na etacie. Jest nią jednak zapis monitoringu w środku komunikacji publicznej, który był podstawą rozwiązania stosunku pracy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem NSA korespondencja dotycząca spraw personalnych w instytucji publicznej jest sprawą prywatną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2019
Administracja publiczna Prawo pracy HR RODO

Przetargi - nowe prawo ma lepiej chronić wykonawców

Zamówienia publiczne Administracja publiczna
W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów ma się zająć projektem nowego prawa zamówień publicznych. Wszystko wskazuje, że jeszcze w lipcu trafi on do Sejmu i być może jeszcze w tej kadencji ustawa zostanie uchwalona. Eksperci podkreślają, że projekt zawiera dużo dobrych rozwiązań, ale sugerują też, że mógłby być jeszcze lepszy.
Jolanta Ojczyk
11.06.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna
Lex Zamówienia Publiczne i publikacje książkowe wydawnictwa Wolters Kluwer Polska zostały docenione przez kapitułę nagrody Publicus. Statuetkę podczas konferencji zorganizowanej z okazji 25 lat polskich zamówień publicznych odebrała wiceprezes spółki Alicja Pollesch.
Jolanta Ojczyk
10.06.2019
Zamówienia publiczne

Prezes PiS: Nie będzie podatku katastralnego w Polsce

Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Domowe finanse
PiS gwarantuje, że w Polsce nie będzie podatku katastralnego, bo wprowadzenie go doprowadziłoby do wywłaszczenia ogromnej części Polaków z wszelkiego rodzaju własności odnoszących się do nieruchomości - powiedział w poniedzialek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Podatki i opłaty lokalne Finanse publiczne Domowe finanse
Wkrótce regionalne izby obrachunkowe opublikują wyniki kontroli przeprowadzonej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenia. Ze znanych już ustaleń wynika, że samorządy muszą do systemu dopłacać z własnych dochodów, kosztem realizacji innych zadań.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.06.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Zamawiający nie ma prawa w jakikolwiek sposób uprzywilejowywać bądź zniechęcać potencjalnych wykonawców zamówienia publicznego. NSA podkreślił, że wymóg wykazania niezbędnych uprawnień i kwalifikacji musi wynikać z planowanego zadania i mieć odniesienie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podobnie jest z wprowadzeniem warunku dodatniego wyniku finansowego.
Dorian Lesner
10.06.2019
Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Starosta wyszedł na drodze jak Zabłocki na mydle

Samorząd terytorialny Budownictwo
Powiat poznański znalazł się w tarapatach finansowych z powodu wykreślenia go z listy rankingowej zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Starosta, gdy już wybudował drogę, dowiedział się, że nie dostanie 3 mln złotych obiecanego dofinansowania. Co gorsza, musi znaleźć dodatkowe 2 mln złotych
Hanna Hendrysiak
10.06.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Matka dziewczynki nie pracowała i nie mogła we własnym zakresie utrzymać dziecka, którego nie alimentował jego ojciec. Gdyby nie pomoc społeczna, to dziecko nie miałoby zapewnionych podstawowych potrzeb. Jego ojciec ponosi więc odpowiedzialność karną - orzekł SA we Wrocławiu. Wyrok komentuje adwokat Marcin Podsiadło z Zamościa.
Aleksandra Partyk
08.06.2019
Prawo rodzinne
Na całym świecie liczbę bezpaństwowców ocenia się na ponad 10 milionów, a w Polsce jest ich około 10 tysięcy. Nasze prawo nie jest dla tych osób przyjazne, wiele z nich nie ma nawet dokumentów, a dla urzędów są one często "niewidzialne" - mówi dr Dorota Pudzianowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztof Sobczak
08.06.2019
Administracja publiczna RODO
Rząd opracowuje właśnie projekt dużej nowelizacji Prawa budowlanego, która – w wielu aspektach – wprowadza wręcz rewolucyjne rozwiązania, zwiększającego przede wszystkim pozycję inwestora w stosunku do organów budowlanych i dających mu realną wolność na własnej działce - pisze Jacek Kosiński, adwokat, partner zarządzający w kancelarii JK.
Jacek Kosiński
08.06.2019
Budownictwo
Do Sejmu wpłynął w piątek projekt ustawy w sprawie określenia m.in. mechanizmu stabilizacji cen i stawek opłat za energię elektryczną. Zamraża on na poziomie z czerwca 2018 r. ceny dla gospodarstw domowych, jednostek samorządu terytorialnego szpitali, mikro- i małych firm.
Krzysztof Sobczak
07.06.2019
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Miasta nie mogą ustalać maksymalnych stawek za odholowanie pojazdu w oderwaniu od ponoszonych przez nie kosztów dokonania takiej czynności. NSA potwierdził nieważność uchwały Rady Gdyni ustalającej opłaty na maksymalnym poziomie.
Monika Sewastianowicz
07.06.2019
Wręczono nagrody Super Samorząd 2019. Siedem statuetek trafiło do współpracujących wzorowo władz samorządowych i aktywnych mieszkańców z różnych części kraju, którzy dzięki współdziałaniu, dokonali ważnych zmian dla lokalnej społeczności.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.06.2019
Samorząd terytorialny

Będzie definicja hulajnogi i zasady jazdy na niej

Prawo karne Administracja publiczna
Urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nieprzekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h
Krzysztof Sobczak
07.06.2019
Prawo karne Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski