Nowelizacja Prawa ochrony środowiska w dniu 21 grudnia 2010 r. wprowadziła nowe regulacje prawne,...
03.02.2011
Samorząd terytorialny
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska w dniu 21 grudnia 2010 r. wprowadziła nowe regulacje prawne,...
Anna Dudrewicz
03.02.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stanz dnia 3 lutego 2011 r.
03.02.2011
Rzeczpospolita, 3lutego 2011 r.
03.02.2011

Rok szkolny bez zmian

Samorząd terytorialny
Nie będzie zmian w roku szkolnym w związku z Euro 2012. Rewelacje prasowe na ten temat zdementował...
03.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 3 lutego 2011 r.
03.02.2011
Komitetom wyborczym pozostało niewiele czasu do złożenia sprawozdania z finansowania kampanii...
Wiesław Śniecikowski
03.02.2011
Samorząd terytorialny
Możliwość zawieszenia wjta (burmistrza, prezydenta miasta) w pełnieniu obowiązkw przez radę gminy...
Patryk Ciurak
03.02.2011
Samorząd terytorialny
Czy stosunek pracy na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego może być nawiązany na podstawie...
Michał Culepa
02.02.2011
Samorząd terytorialny
Zgodnie z treścią art. 14 Prawo zamwień publicznych do czynności podejmowanych przez zamawiającego...
02.02.2011
Samorząd terytorialny
Kto sprawuje nadzr nad gospodarką leśną, jeżeli nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, ale...
Alicja Brzezińska
02.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 2 lutego 2011 r.
02.02.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 2 lutego 2011 r.
02.02.2011
Gazeta Prawna, 2 lutego 2011 r.
02.02.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 2 lutego 2011 r.
02.02.2011
Opźnienia w realizacji inwestycji związanych z budową, rozbudową bądź modernizacją oczyszczalni...
Patryk Ciurak
02.02.2011
Samorząd terytorialny
Przez błąd w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Prawa zamwień publicznych w związku z...
Anna Stańczuk
02.02.2011
Samorząd terytorialny
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego wyborcy, kandydaci i organa wyborcze najpźniej na...
Ireneusz Krześnicki
02.02.2011
Samorząd terytorialny
Powoływanie przez Prezesa Rady Ministrw pełnomocnika do spraw tworzenia nowej gminy przewiduje...
Wojciech Kowalski
02.02.2011
Samorząd terytorialny
Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i...
Ireneusz Krześnicki
02.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 2 lutego 2011 r.
02.02.2011
Gazeta Prawna, 1 lutego 2011 r.
01.02.2011
Czy zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy umw zawartych z podwykonawcami?
Paulina Soszyńska-Purtak
01.02.2011
Samorząd terytorialny
Nieprawidłowości w zarządzaniu instytucją a przede wszystkim przekazywanie pieniędzy publicznych...
Patryk Ciurak
01.02.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 1lutego 2011 r.
01.02.2011
Minister Finansw, realizując obowiązek wynikający z art. 224 ust. 6 ustawy o finansach publicznych,...
Henryk Gawroński
01.02.2011
Samorząd terytorialny
O tym co jest nieruchomością dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości...
Anna Dudrewicz
01.02.2011
Samorząd terytorialny

Opublikowano Kodeks wyborczy

Samorząd terytorialny
W Dzienniku Ustaw RP nr 21 opublikowano ustawę Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi....
Patryk Ciurak
01.02.2011
Samorząd terytorialny
Tylko 10% kosztw kwalifikowanych przedsięwzięcia wystarczy aby j.s.t. mogły przeprowadzić...
Wojciech Kowalski
01.02.2011
Samorząd terytorialny
Jakie są prawa i obowiązki organu prowadzącego szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły...
Agata Piszko
01.02.2011
Samorząd terytorialny