Nowy gmach o powierzchni ponad 24 tys. m kw powstanie u zbiegu ul. Wojska Polskiego i Strykowskiej. Mieścić się będzie w nim nowy, wydzielony z Sądu dla Łodzi Śródmieścia, sąd dla Łodzi Bałuty, który będzie obejmował swoją właściwością dzielnice Bałuty i Polesie oraz przeniesiony z kilku budynków Sąd dla Łodzi Widzewa, który obejmuje dzielnice Widzew i Górna.

Dzięki tej inwestycji mają poprawić się warunki pracy w śródmiejskim sądzie przy al. Kościuszki oraz pozwoli ona zaoszczędzić na wynajmie lokali zajmowanych od kilku lat przez widzewski sąd. Obecnie łódzkie sądy wynajmują w sumie 3,8 tys. m kw powierzchni, płacąc za to ponad 2,2 mln zł rocznie, a budynek przy al. Kościuszki, gdzie obecnie mieszczą się sądy dla dzielnic Śródmieście, Polesie i Bałuty, odwiedza codzienne ponad 1000 osób.

"Mam nadzieję, że w jak najszybszym czasie te sądy powstaną, bo sąd śródmiejski już nie ma gdzie funkcjonować. Nowa siedziba na pewno zmniejszy też koszty" - powiedział na briefingu prasowym prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Sławomir Wlazło.

Planuje się, że w nowym pięciokondygnacyjnym gmachu znajdzie się m.in. 59 sal rozpraw, areszt, pomieszczenia biurowe i archiwum ksiąg wieczystych - w sumie ma być to ponad tysiąc pomieszczeń. Oba sądy liczyć mają ponad 100 etatów sędziowskich, a w budynku ma pracować ponad 820 osób.

W nowym obiekcie znajdą się także dwa nowoczesne wydziały ksiąg wieczystych

przeniesione z zabytkowych obiektów przy ul. Pomorskiej, w których zarówno

warunki przechowywania akt, jak i obsługi interesantów, są obecnie fatalne, a także Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, który mieści się obecnie w budynku w bardzo złym stanie technicznym.

Działkę pod inwestycję o powierzchni ponad 2,1 ha miasto oddało w trwały zarząd Sądowi Okręgowemu w Łodzi na czas nieokreślony. Jej szacunkowa wartość to ponad 3,5 mln zł; sąd ma płacić opłatę roczną w wysokości 3,5 tys. zł.

Jak powiedział PAP dyrektor generalny SO w Łodzi Zbigniew Chablewski pieniądze na inwestycję są zarezerwowane w budżecie centralnym w perspektywie pięciu lat. Szacunkowa kwota inwestycji to 150 mln zł.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace przygotowawcze związane z dokumentacją projektową. W tym roku ma być gotowa koncepcja architektoniczno-budowlana, następnie ma zostać ogłoszony przetarg na projekt. Prace budowlane mają ruszyć w 2016 roku, a nowy gmach będzie gotowy najpóźniej w 2019 roku.

Do sądów w okręgu łódzkim wpływa rocznie ok. 500 tys. spraw.(PAP)