Prawo.pl

Umarzanie należności

Samorząd terytorialny
Czy burmistrz może umorzyć należności budżetu państwa?
Bartosz Spychalski
27.11.2008
Samorząd terytorialny
W połowie listopada weszły w życie zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym....
Bartosz Starczewski
27.11.2008
Samorząd terytorialny
Andrzej Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, wydanie II rozszerzone, Oficyna...
Henryk Gawroński
26.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy gmina może pobierać opłaty od przewoźnikw za korzystanie z przystankw będących własnością...
Edward Tomczyk
25.11.2008
Samorząd terytorialny
Woda jest jednym z najważniejszych elementw otaczającego nas środowiska, a gospodarowanie nią jest...
Krzysztof Gruszecki
25.11.2008
Samorząd terytorialny
Z projektu ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ktry...
Krzysztof Posański
24.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy dochody z tytułu rekompensaty dochodw utraconych w podatkach i opłatach lokalnych za zakłady...
Dorota Skrzypska
24.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy każda aktualizacja planu gospodarki odpadami pociąga za sobą konieczność zmiany regulaminu...
21.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy definicja doby pracowniczej zawarta w kodeksie pracy odnosi się do pracownikw samorządowych?
Magdalena Oleksyn
20.11.2008
Samorząd terytorialny
W Republice Irlandii kontrolę nad działalnością administracji samorządowej sprawuje Urząd Audytu...
20.11.2008
Samorząd terytorialny
15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...
Krzysztof Posański
19.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy może być zatrudniona w jednostce samorządowej na stanowisku referenta ds. płac crka głwnej...
Michał Culepa
19.11.2008
Samorząd terytorialny
Interpretacja podatkowa musi być doręczona podatnikowi w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku....
Bartosz Starczewski
18.11.2008
Samorząd terytorialny
W jakiej wysokości przysługuje pracownikowi samorządowemu jednorazowa odprawa w związku z...
Michał Culepa
18.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy plan finansowy samorządowej instytucji kultury musi być zatwierdzany przez organizatora...
Edward Tomczyk
17.11.2008
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Nowa ustawa o pracownikach samorządowych.
Radosław Skwarło
17.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy kierownik zakładu budżetowego jednostki samorządowej może utworzyć fundusz nagrd?
14.11.2008
Samorząd terytorialny

Koniec z meldunkami od 2009

Samorząd terytorialny
Obowiązek meldunkowy ma zostać zastąpionyzgłoszeniem miejsca zamieszkania, a procedura z tym...
Krzysztof Posański
07.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy budynek socjalny (mieszkania socjalne) może być traktowany jako inwestycja celu publicznego?
06.11.2008
Samorząd terytorialny
Zasadą jest, że organ, ktry w trybie art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego wydawał...
05.11.2008
Samorząd terytorialny
29 października 2008 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego...
Bartosz Starczewski
05.11.2008
Samorząd terytorialny
Czy spłka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy może uczestniczyć w przetargu...
04.11.2008
Samorząd terytorialny
Kto może być inwestorem zastępczym dla jednostki samorządu terytorialnego?
Łukasz Smaga
03.11.2008
Samorząd terytorialny
Na stronach internetowych Ministerstwa Finansw opublikowano 13 sierpnia 2008 roku kolejny projekt...
31.10.2008
Samorząd terytorialny

Kolejne pozwolenie na budowę

Samorząd terytorialny
Wdniu 28 października 2008 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 3 października o udostępnianiu...
Krzysztof Posański
31.10.2008
Samorząd terytorialny
Budowa i utrzymanie infrastruktury warunkującej rozwj osadnictwa zarwno w państwach Unii...
31.10.2008
Samorząd terytorialny
Wybitni eksperci, bogaty program i owocne dyskusje to tylko niektre z wyznacznikw konferencji pt....
29.10.2008
Samorząd terytorialny
Zwrot sposb pobierania opłat (art. 13b ust. 4 pkt 3 u.d.p.) oznacza określony tryb postępowania...
20.01.2008
Samorząd terytorialny
1    1044  1045  1046  1047  1048