14 mln zł z UE z programu Kapitał Ludzki przeznaczono w Podlaskiem na dotacje na rozpoczęcie...
PAP
04.01.2013
Samorząd terytorialny
W 35 tramwajach kursujących po Gdańsku można od czwartku czytać książki ze zbiorów biblioteki. W...
PAP
04.01.2013
Samorząd terytorialny
Prezes Lotniska Kielce przesłał w piątek do sądu gospodarczego wniosek o ogłoszenie upadłości...
Niedzielska Anna
04.01.2013
Samorząd terytorialny
Stołeczny ratusz przekazał Radzie Miasta dwa projekty uchwał dot. metody naliczania opłat za śmieci...
PAP
04.01.2013
Samorząd terytorialny
W Gliwicach ruszyła akcja zniżkowa dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+. W jej ramach z...
Piotrowiak Katarzyna
04.01.2013
Aktorka Joanna Koroniewska i pianista jazzowy Bogdana Hołownia odsłonią swoje autografy w...
Rausz Jerzy
04.01.2013
Na początku lutego skazany prawomocnym wyrokiem za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu wójt...
PAP
04.01.2013
Samorząd terytorialny
Prokuratura Rejonowa w Giżycku oskarżyła wójta Wydmin Radosława K. i jego zastępczynię Marię D. o...
Boguszewski Marcin
04.01.2013
Samorząd terytorialny
Pięcioro bezpartyjnych kandydatów będzie ubiegać się o stanowisko burmistrza Białego Boru...
PAP
03.01.2013
Samorząd terytorialny
W 2013 r. na kształcenie jednego ucznia samorządy otrzymają kwotę ok. 5171 zł. W porównaniu do roku...
Karol Kozłowski
03.01.2013
Samorząd terytorialny
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu zawiera termin, w którym osoby...
samorzad.lex.pl
03.01.2013
Samorząd terytorialny
Dane zawarte w wywiadzie winny zostać poparte stosownymi dokumentami wynikającymi z u.p.s....
Bartłomiej Mazurkiewicz
03.01.2013
Samorząd terytorialny
Ryzyko związane z przekazaniem skargi po terminie przez organ niewłaściwy w sprawie, obciąża...
Anna Dudrewicz
03.01.2013
Samorząd terytorialny
W dniu 7 grudnia 2012r. w Parku Ekologicznym w Pasłęku odbyło się uroczyste oddanie do użytku...
Pasłęk
03.01.2013
Remont torowiska przy Dworcu Centralnym, przebudowa mostu Grota-Roweckiego - m.in. te inwestycje...
PAP
03.01.2013
Prawie 5 mln zł przeznaczy w 2013 roku Częstochowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w...
PAP
03.01.2013
Samorząd terytorialny
O przyjęcie 10 tys. zł łapówki za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu w radzie miasta Kazimierz...
PAP
03.01.2013
Samorząd terytorialny
74 proc. Polaków chce wprowadzenia kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zaledwie...
PAP
03.01.2013
Samorząd terytorialny
Podwarszawska gmina Karczew zawarła w środę pierwszą na Mazowszu umowę z wykorzystaniem partnerstwa...
PAP
03.01.2013
115 km przebudowanych dróg, 235 km sieci kanalizacyjnej, 450 km wodociągów powstało do końca 2012...
PAP
03.01.2013
Samorząd terytorialny
Czy postępowanie z udziałem społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko można...
Ewa Florkiewicz
03.01.2013
Samorząd terytorialny
Obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu...
Monika Sewastianowicz
03.01.2013
Samorząd terytorialny
Zmniejszenie ruchu na ul. Seminaryjskiej, połączenie ul. Krakowskiej z Prostą i rewitalizacja placu...
PAP
03.01.2013
Samorząd terytorialny
Sprawy ze stosunku pracy, w tym sprawy wynagrodzenia wójta nie należą do spraw z zakresu...
Anna Dudrewicz
03.01.2013
Samorząd terytorialny
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie regulujące terminy wprowadzania i zakres danych,...
Monika Sewastianowicz
03.01.2013
Samorząd terytorialny
Mirosław Sekuła - obecny wiceminister finansów, a w przeszłości szef Najwyższej Izby Kontroli -...
PAP
02.01.2013
Samorząd terytorialny
Prokurator Okręgowy w Gorzowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Międzyrzecza...
PAP
02.01.2013
Samorząd terytorialny
Czy należy zwrócić niewykorzystaną kwotę subwencji w przypadku zmniejszającej się w ciągu roku...
Agata Piszko
02.01.2013
Samorząd terytorialny
Ruszyła szósta edycja konkursu Polska Pięknieje 7 Cudów Funduszy Europejskich, organizowanego przez...
PAP
02.01.2013
Samorząd terytorialny