PKS na wsi, ale z przystankami w mieście

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Nowy Fundusz miał przywrócić połączenia autobusowe w mniejszych gminach. Tymczasem również miasta zastanawiają się nad tym, jak z niego skorzystać. Prawnicy wskazują, że to możliwe. Problem w tym, że choć nowa komunikacja ma ruszyć od września, brakuje rozporządzenia dzielącego środki na poszczególne województwa.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.07.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Podmioty uprawnione do stabilizacji cen prądu muszą złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie, że należą do grupy odbiorców korzystających z obniżek. Resort przypomina, że trzeba to zrobić szybko. Obowiązek dotyczy m.in. szpitali i jednostek sektora finansów publicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.07.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wpław przez rzekę czy z dzieckiem do pracy? Związek Miast Polskich szykuje zestawienie inwestycji, z których muszą zrezygnować miasta, przez zmiany w podatku PIT, które uszczuplą ich dochody. Już wiadomo, że trudno będzie o budowę nowego przedszkola czy mostu. Samorządy głośno mówią o domaganiu się rekompensat za straty.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.07.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Minister rodziny Bożena Borys-Szopa zwróciła się do samorządów z apelem o zwiększenie częstotliwości wypłat świadczeń wychowawczych do kilku w ciągu miesiąca. Wystosowała list do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w którym podkreśla, że rozszerzenie programu „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie i pieczy zastępczej to wyzwanie, ale możliwe do zrealizowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.07.2019
Pomoc społeczna
We wrześniu Państwowa Komisja Wyborcza w pełnym składzie podejmie kolejną próbę wyboru swojego przewodniczącego. Sędziowie dopuszczają jednak możliwość nieobsadzenia tego stanowiska, ponieważ kadencja PKW w obecnym składzie wygaśnie po jesiennych wyborach parlamentarnych.
Jolanta Ojczyk
24.07.2019
Wybory
Samorządowcy walczą z systemem informatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W założeniu miał usprawnić ewidencję obsługi tych porad, a także dać możliwość generowania danych statystycznych i raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika. Jednak sposób jego wdrożenia spowodował, że powiaty i miasta na prawach powiatu, które realizują to zadanie, zderzyły się z masą problemów.
Hanna Hendrysiak
24.07.2019
Administracja publiczna
Pisemne potwierdzenie odbycia obowiązkowych szczepień przez dziecko będzie warunkiem przyjęcia do miejskiego żłobka w Poznaniu -zdecydowali radni. Podobne obostrzenia obowiązują już m.in. w Warszawie, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy i Katowicach. Według danych Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w 2018 roku odnotowano 40 tysięcy odmów szczepień.
Monika Stelmach
24.07.2019
Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna
Prawnie niedopuszczalne jest wprowadzenie w uchwale rady gminy warunków innych, niż przewidziane w ustawie o ochronie praw lokatorów. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać m.in. wysokość dochodu czy warunki zamieszkiwania. A nie wymóg składania oświadczenia o braku interwencji policji.
Katarzyna Kubicka-Żach
24.07.2019
Samorząd terytorialny
MEN po raz kolejny potwierdza zwiększenie subwencji oświatowej. Główny cel to pokrycie wydatków na podwyżki dla nauczycieli - projekt miał być gotowy w zeszłym tygodniu. Minister edukacji potwierdza, że pieniądze będą, ale nie informuje na razie, ile.
Monika Sewastianowicz
23.07.2019
Kadry w oświacie
Uproszczenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, takich jak nieopłacone podatki, cła czy składki na ubezpieczenia społeczne – przewiduje projekt ustawy przyjęty przez rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.07.2019
Administracja publiczna
Będzie można złożyć skargi na utrudnienia architektoniczne lub bariery informacyjno - komunikacyjne. Jeśli urząd nie dostosuje się do zaleceń, możliwe będzie nałożenie na dany podmiot kar - zwraca uwagę PFRON.
Paweł Żebrowski
23.07.2019
Pomoc społeczna

Powołano pełnomocnika rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda został pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego zadaniem będzie koordynacja działań rządu w obszarze PPP.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.07.2019
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów
Ustawa o drogach publicznych to przepisy szczególne wobec ordynacji podatkowej. Nie wyklucza to jednak stosowania do opłat za złe parkowanie przepisów podatkowych - zwłaszcza w zakresie terminu egzekwowania kary i przerwania biegu terminu przedawnienia. Potwierdził to NSA.
Grażyna J. Leśniak
23.07.2019
Ordynacja Finanse publiczne
Pracownicy pomocy społecznej obawiają się, że system pomagania nie będzie spójny, a straty wykwalifikowanych kadr jeszcze się zwiększą. Chodzi o centra usług społecznych, które już w przyszłym roku będą mogły powstawać w każdej gminie.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.07.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

W pojedynkę szpital już nie udźwignie kosztów

Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia
Starostwa ratują się przed zamknięciem szpitali i łączą się w konsorcja szpitalne z sąsiednimi powiatami. Obciążeń finansowych nie wytrzymują placówki medyczne w Wielkopolsce.
Katarzyna Nowosielska
23.07.2019
Samorząd terytorialny Finansowanie zdrowia

Frankiewicz: Brak rekompensat to mordowanie samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Zwolnienie młodych z PIT czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku to ubytek w dochodach samorządów. To rocznie około 6,6 miliardów złotych w skali kraju - będziemy walczyli, aby zostały zrekompensowane. Dobrze, że część tych pieniędzy zostanie w kieszeniach Polaków, ale dlaczego dzieje się to bez opinii samorządów? Brak rekompensaty spowoduje, że duża część gmin nie będzie mogła uchwalić budżetów - mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.07.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Starosta nie posiada kompetencji do powierzania zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, jednak zadanie może być – na wniosek starosty – przypisane Centrum przez zarząd powiatu.
Jakub Wilk
22.07.2019
Pomoc społeczna
W odstępie kilku minut do burmistrza wpłynęły dwa podobne wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Na jeden z nich organ nie udzielił odpowiedzi. Bronił się, że doszło do pomyłki, za którą nie ponosi winy. Nie przekonało to jednak NSA, który wskazał, że dla oceny zasadności skargi na bezczynność kwestia zawinienia nie ma znaczenia.
Dorian Lesner
22.07.2019
Administracja publiczna
Kioski czy pawilony handlowe nie będą przeszkodą w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Deweloperom będzie łatwiej inwestować w tereny poprzemysłowe. Z kolei Krajowy Zasób Nieruchomości zyska nowe możliwości pozyskiwania nieruchomości.
Jolanta Ojczyk
22.07.2019
Budownictwo
W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie rządowego projektu nowego prawa zamówień publicznych. Został skierowany do prac w komisji. Posłowie opozycji zwracali uwagę na jego obszerność - liczy 623 artykuły i podkreślali, że tak dużego projektu nie można rozpatrywać rzutem na taśmę. Rząd chce jednak, by zostało uchwalone jeszcze w tej kadencji.
Jolanta Ojczyk
21.07.2019
Zamówienia publiczne
40 tysięcy złotych zadośćuczynienia zapłaci miasto Zamość dziewczynie, która poślizgnęła się na posadzce krytej pływalni i złamała bark oraz ramię. Tamtejszy basen wprowadzany jest w ruch za pomocą sił przyrody, więc miasto odpowiada za jego działanie na zasadzie ryzyka – stwierdził sąd.
Robert Horbaczewski
21.07.2019
Samorząd terytorialny
Celem pomocy społecznej nie jest wyręczanie w zaspakajaniu wszelkich potrzeb życiowych. Ideą jej istnienia jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka – wskazał WSA Białymstoku.
Dorian Lesner
20.07.2019
Pomoc społeczna

Kto dostanie 500 plus dla niepełnosprawnych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Są szanse, że o 500 plus z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji mogliby się ubiegać emeryci i renciści, bez względu na dochody. Takiej możliwości nie wykluczył Joachim Brudziński, wiceprezes PiS, choć wie, że dla budżetu to koszt co najmniej 6 miliardów złotych zamiast trzech. Czy jest to konieczne, czy tego potrzebują niepełnosprawni jak mówi PO? O tym zdecyduje Senat.
Jolanta Ojczyk
20.07.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wiadomo już, jakie środki zaproponował w podziale na regiony minister infrastruktury na dofinansowanie drogowych zadań powiatowych i gminnych w 2020 roku. Publikujemy limity kwot, jakie mają szanse otrzymać poszczególne województwa.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.07.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Sejm uchwalił zmianę ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z nią w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne zostaną wsparte kwotą 82 milionów złotych m.in. na organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Samorząd terytorialny

Sejm za poprawkami Senatu do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Usprawnienie budowy muzeum to cel uchwalonej przez Sejm ustawy o budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Ustawa precyzuje m.in. zasady, warunki i tryb przygotowania oraz realizacji inwestycji.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwalona w piątek przez Sejm, ma na celu stworzenie zasad i warunków do dialogu między podmiotami społeczeństwa obywatelskiego a organami władzy publicznej - w zakresie dotyczącym młodego pokolenia.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Samorząd terytorialny
Sejm uchwalił ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przewiduje ona powstanie Funduszu Dostępności, który finansowo wesprze likwidację barier architektonicznych - m.in. instalację sprzętu ułatwiającego dostanie się do instytucji publicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Posłowie uchwalili ustawę o centrach usług społecznych. Propozycja Prezydenta RP zakłada, że centra zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Zmiany wprowadzone przez Sejm poszerzają zakres działalności usług społecznych o ochronę środowiska, mieszkalnictwo czy reintegrację zawodową i społeczną.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Sejm przyjął w piątek sprawozdanie z wykonania budżetu państwa i udzielił Radzie Ministrów absolutorium za 2018 rok. Podstawą była pozytywna ocena wystawiona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Izba oceniła, że dokumenty przedstawione przez radę były rzetelne.
Krzysztof Koślicki
19.07.2019
Finanse publiczne Finanse