NFZ powinien płacić za efekt leczenia

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Gdybyśmy uznali systemowo, że wynik leczenia pacjenta jest najważniejszy, to można byłoby zaoszczędzić więcej pieniędzy. Część z nich zostałaby przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dłuższą terapią i hospitalizacją, ale w sumie wszystkim by się to opłaciło – uważa Mariusz Nowak, dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
Józef Kielar
07.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Eksperci zwracają uwagę na problemy związane ze wspólną przestrzenią i odległościami hodowli od posesji. Prawo nie reguluje tych kwestii szczegółowo. Próbą ich rozwiązania są regulaminy gmin, których nieprzestrzeganie może kosztować nawet do 5 tys. złotych. Zasady lokalizacji - np. pasiek, mogą być też ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednak gmina nie ma jak zapewnić stosowania się do niego.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.09.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
Gmina nie może określić wytycznych odnośnie do pomieszczeń lub miejsc, w których dopuszczalna jest sprzedaż albo podawanie alkoholu. Jest to bowiem kompetencja ustawodawcy. Podobnie jak wskazanie okoliczności, w których dopuszczalne będzie spożycie alkoholu w miejscu publicznym - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Marek Sondej
05.09.2020
Samorząd terytorialny
Niskie zarobki i przemęczenie pracą w czasie pandemii oraz nadmiar zadań w służbach sanitarnych powodują ogromne trudności w wykonywaniu ich obowiązków. Zdaniem samorządowców niezbędne jest delegowanie do inspekcji sanitarnej co najmniej kilku tysięcy pracowników.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.09.2020
Koronawirus a prawo

Prawo jazdy trzeba mieć przy sobie tylko do 4 grudnia

Administracja publiczna Nowe technologie
Od 5 grudnia prawo jazdy będzie można mieć w telefonie, nie trzeba będzie go wozić. Minister cyfryzacji podpisał dokumenty, które to umożliwią na podstawie tzw. pakietu deregulacyjnego dla kierowców. Za trzy miesiące będzie więc dostępne w aplikacji mObywatel. Można ją ściągnąć na telefon od razu.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.09.2020
Administracja publiczna Nowe technologie
Zwrot kosztów wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych związanych z działalnością urzędu gminy, stanowi po stronie pracowników przychód. Z ustawy o pracownikach samorządowych ani z ustawy o samorządzie gminnym nie wynika bowiem, aby pracownikom z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych przysługiwał zwrot kosztów przejazdów
Wiesława Moczydłowska
04.09.2020
PIT Rachunkowość
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyznaczył rozprawę w sprawie kwietniowej decyzji premiera, na podstawie której Poczta Polska przygotowywała się w maju do wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Skargę wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich.
Agnieszka Matłacz
04.09.2020
Wymiar sprawiedliwości Wybory
Innowacyjny System Indywidualnej Segregacji Odpadów wdrożono na jednym z osiedli w Ciechanowie. Bezdotykowe pojemniki na odpady umożliwiają skuteczną weryfikację segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Analiza odpowiedzi pracowników pomocy społecznej ma pomóc w stworzeniu strategii w obszarze pracy socjalnej w warunkach pandemii. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim bada, jakie trudności związane są z realizacją pracy zdalnej w czasie COVID-19.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2020
Pomoc społeczna Koronawirus a prawo

Sama białaczka to za mało, by uczyć się zdalnie

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Przewlekła choroba lub osłabiona odporność nie są same w sobie powodem, by dziecko uczyło się wyłącznie zdalnie. Nie wystarczy wniosek rodziców i zaświadczenie lekarskie - potrzebne jest uzyskanie opinii Sanepidu, a ta będzie w większości przypadków negatywna.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
03.09.2020
Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Program „Posiłek w szkole i w domu” wspiera uczniów i osoby starsze

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów Szkoła i uczeń
Główne założenia programu „Posiłek w szkole i w domu” to ciepły posiłek w szkole dla uczniów z biedniejszych rodzin i finansowe wsparcie na wyposażenie czy remont szkolnej stołówki. Resort rodziny przypomina, że ze wsparcia mogą też korzystać osoby starsze. Rządowy program jest adresowany do samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.09.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse samorządów Szkoła i uczeń
Rozpoczęła się analiza 96 wniosków złożonych do Programu Kolej Plus przez zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia. Ocena potrwa do 26 listopada, PKP Polskie Linie Kolejowe SA wybiorą propozycje, które przejdą do kolejnego etapu. Zgłoszenia obejmują remont, odtworzenie lub budowę nowych linii kolejowych, przystanków czy mijanek.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.09.2020
Samorząd terytorialny
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” ruszyła, Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi kontrole, czy autobusy szkolne są w dobrym stanie, a kierowcy trzeźwi i wypoczęci oraz czy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo ze względu na czas pandemii sprawdzane jest przestrzeganie zasad sanitarnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.09.2020
Budżet państwa w latach 2017-2019 przeznaczył ponad 2 mld zł na wypłatę rekompensat dla osób, które...
Agnieszka Matłacz
02.09.2020
Administracja publiczna
Koszty przywrócenia porządku na drodze nie są objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela sprawcy kolizji. Zarządcy drogi nie przysługuje więc z tego tytuły odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Potwierdził to Sąd Okręgowy w Łodzi.
Robert Horbaczewski
02.09.2020
Samorząd terytorialny
Prezydent Andrzej Duda podpisał przepisy, które zagwarantują przyznanie prawa do świadczenia wyrównawczego osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej. Pomoc dostaną także osoby represjonowane z powodów politycznych, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł.
Krzysztof Koślicki
01.09.2020
Administracja publiczna Finanse

Z państwowych autostrad znikną szlabany

Ordynacja Domowe finanse Administracja publiczna Finanse
Resort finansów pracuje nad wprowadzeniem nowego sposobu poboru opłat za przejazd autostradą. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Bielany Wrocławskie – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem będzie możliwy od czwartego kwartału 2021 roku.
Krzysztof Koślicki
01.09.2020
Ordynacja Domowe finanse Administracja publiczna Finanse
Stowarzyszenie domagało się ukarania grzywną Burmistrza, który przez ponad rok nie przesłał jej...
Aleksandra Partyk
01.09.2020
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Administracja i firmy już mogą zacząć wprowadzać procedury dla sygnalistów

Administracja publiczna Małe i średnie firmy Prawo unijne
Instytucje publiczne i prywatne już mogą zacząć wdrażać rozwiązania prawne dotyczące sygnalistów, tworzyć procedury i kanały wewnętrzne dokonywania zgłoszeń. Gdy już powstanie polska ustawa implementująca dyrektywę o ochronie sygnalistów, trzeba będzie je tylko dostosować do regulacji prawnych w zakresie np. sposobu przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej – mówi dr Beata Baran,
Grażyna J. Leśniak
01.09.2020
Administracja publiczna Małe i średnie firmy Prawo unijne
Wójt przy wymierzeniu kary pieniężnej za wycięcie drzew bez uzyskania wymaganego zezwolenia nie ustalił dlaczego prezes Ochotniczej Straży Pożarnej nie dokonał zgłoszenia. A także, czy nie działał w stanie wyższej konieczności - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Robert Horbaczewski
31.08.2020
Samorząd terytorialny Środowisko

Urzędy otwarte, ale czasem drzwi zamknięte

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Według urzędników jest ryzyko, że po ustaniu pandemii wzrośnie liczba spraw, które mieszkańcy zostawią niezałatwione z obawy o zdrowie. Problemy z załatwieniem formalności niestety są, bo konieczność zachowania reżimu sanitarnego zamknęła swobodny dostęp do urzędów. Czasem nie działa telefon albo są trudności z umówieniem się na wizytę online. Ale są i takie, które wprowadzają nowe rozwiązania - np. samoobsługę klientów.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.08.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Nieoczyszczone ścieki z Warszawy znów wpływają do Wisły - po raz kolejny zawiodła oczyszczalnia "Czajka". Ostatnia naprawa kolektorów przesyłowych za 40 mln zł to chyba taśmą klejącą była robiona przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego - ocenił minister środowiska Michał Woś, komentując informacje o kolejnej awarii w stolicy.
Monika Sewastianowicz
29.08.2020

Teraz 18 powiatów w strefach czerwonej i żółtej

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Rada Ministrów przypomniała o obostrzeniach w strefach czerwonych i żółtych. Miejscami znajdującymi się w strefie czerwonej są powiaty: nowotarski, lipski, łowicki, pajęczański, wieluński, Nowy Sącz, kolski.
Katarzyna Nowosielska
29.08.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra w sprawie schronisk dla zwierząt jest już nieaktualne i wymaga zmiany. Chcemy stworzyć takie przepisy, które będą lepsze dla zwierząt i będą lepiej je chroniły – zapowiedział pełnomocnik ministra rolnictwa i rozwoju wsi ds. ochrony zwierząt Wojciech Albert Kurkowski.
Krzysztof Sobczak
29.08.2020
Administracja publiczna
Kryterium zakupu abonamentu mieszkańca w strefie płatnego parkowania może być zameldowanie na tym obszarze. Pod warunkiem, że gmina dopuszcza jego zakup przez zameldowanych zarówno na pobyt stały, jak i czasowy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Wykluczone z regulacji jest jednak postępowanie reklamacyjne w przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej.
Marek Sondej
29.08.2020
Samorząd terytorialny Domowe finanse

Rząd planuje zamrożenie płac w budżetówce

Wymiar sprawiedliwości Finanse samorządów Administracja publiczna
Zamrożenie na poziomie z roku 2020 wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych - to jedno z założeń projektu ustawy okołobudżetowej na 2021 r., który został w piątek przekazany do konsultacji partnerom społecznym. Natomiast na poziomie z 2017 r. ma pozostać wskaźnik służący do ustalania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, samorządowych, komunalnych itp.
Krzysztof Sobczak
28.08.2020
Wymiar sprawiedliwości Finanse samorządów Administracja publiczna
Starostowie chcą zwiększenia finansowania ze środków budżetu państwa zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii. Ma to związek z nowelizacją w kwietniu br. Prawa geodezyjnego i kartograficznego, której celem było usprawnienie i przyspieszenie tempa realizacji zadań, a co za tym idzie również procesu inwestycyjnego w kraju.
Hanna Hendrysiak
28.08.2020
Administracja publiczna Budownictwo
Samorządowcy negatywnie opiniują projekt ustawy mającej wprowadzić tzw. estoński CIT. Powodem jest spodziewany ubytek dochodów, przede wszystkim w budżetach województw samorządowych, w wysokości blisko 4 mld złotych w ciągu najbliższych trzech lat. Opinię samorządowców mogłoby zmienić wprowadzenie rekompensaty tych ubytków.
Hanna Hendrysiak
28.08.2020
Finanse samorządów CIT
Radni Ciechanowa przyjęli w czwartek większością głosów uchwałę w sprawie zachowania integralności woj. mazowieckiego. Wyrazili w niej zaniepokojenie konsekwencjami ewentualnego jego podziału na dwa odrębne regiony. I podkreślili, że ewentualny plan podziału musi być poddany szerokim konsultacjom społecznym.
Krzysztof Sobczak
27.08.2020
Samorząd terytorialny

Ustawa podpisana - teraz NFOŚiGW ma wspierać elektromobilność

Środowisko Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Likwidacja Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz utworzenie w jego miejsce nowego zobowiązania wieloletniego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Rozwiązanie to ma przyspieszyć finansowanie ze środków publicznych rozwoju transportu niskoemisyjnego.
Krzysztof Sobczak
27.08.2020
Środowisko Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski