W poniedziałek odbyło się posiedzenie senackiej komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej, podczas którego przedstawiona została informacja ministra rodziny i polityki społecznej o działaniach rządu na rzecz deinstytucjonalizacji opieki społecznej i rozwoju usług społecznych w Polsce.

Czytaj też: Wyłączenie z VAT pomocy społecznej oraz edukacji publicznej świadczonej przez JST po interpretacji ogólnej MF >

Jakie zmiany

- W ramach procesu deinstytucjonalizacji został opracowany strategiczny dokument dotyczący strategii rozwoju usług społecznych na lata 2021 do 2023 z perspektywą do 2035 roku; ten dokument jest potrzebny żebyśmy mogli korzystać ze środków unijnych na nową perspektywę na lata 2020-2027 - poinformowała dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS Justyna Pawlak.

I dodała, że dokument został opracowany przy udziale samorządów województwa, przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, a także przy udziale organizacji pozarządowych, przedstawicieli pięciu grup roboczych, którzy wypracowali materiały, które zostały ujęte w przedmiotowym dokumencie. 

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych >

Dokument dotyczy strategii rozwoju usług społecznych zawiera diagnozę obszarów procesu deinstytucjonalizacji oraz dotyczy pięciu obszarów, z którymi deinstytucjonalizacja jest związana. - Deinstytucjonalizacja, czyli włączanie takich działań, aby człowiek jak najdłużej pozostał w środowisku rodzinnym - wyjaśniła.

Pierwszy obszar związany jest z opieką nad dzieckiem, w tym dzieckiem z niepełnosprawnością. Następne obszary dotyczą opieki nad osobami starszymi, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcia osób w kryzysie bezdomności.

Justyna Pawlak wskazała, że zgodnie z dokumentem strategicznym MRiPS chce, aby koordynacja usług społecznych w procesie deinstytucjonalizacji była na poziomie gminy.  - Takim miejscem koordynacji będą na pewno Centra Usług Społecznych, które już powstają w ramach pilotażu prowadzonego przez MRiPS. Jeżeli nie będzie takiego centrum, to gmina będzie wyznaczała koordynatora ds. usług społecznych na poziomie gminy - poinformowała.

Kolejnym ważnym kierunkiem w tym dokumencie strategicznym jest rozwój usług świadczonych środowisku. W procesie deinstytucjonalizacji chodzi o to, żeby człowiek jak najdłużej mógł pozostać w miejscu zamieszkania. Dotyczy to zarówno miejsc zamieszkania - domów rodzinnych, jak i przebywania w mieszkalnictwie wspomaganym, treningowym czy wspieranym. 

Czytaj też: Pomoc społeczna a podatek od towarów i usług na przykładach >

Dobry kierunek

Senator Magdalena Kochan (KO) w dyskusji podkreśliła, że jej zdaniem naczelnym hasłem zmian w obszarze deinstytucjonalizacji opieki społecznej powinna być jakość tej opieki.   - Cieszę się, że widzicie problem deinstytucjonalizacji jako problem palący i potrzebny. Popieram w całej rozciągłości założenia do strategii, bo to jeszcze nie jest strategia - oceniła.

- Chodzi o to, aby osoby niesamodzielne miały standardy opieki na najwyższym poziomie. Aby czuły się zaopiekowane i czuły się podmiotem, a nie przedmiotem. Nasza głowa w tym, żeby rzeczywiście opieka była na najwyższym poziomie - podsumowała.

Senator Ryszard Majer (PiS) zwrócił uwagę, że aby pomoc społeczna była świadczona dobrze i zgodnie z przyjętym standardami, to "musi ona kosztować". - To nie jest tak, że jak przekażemy organizacjom pozarządowym realizację zadania z pomocy społecznej, to w magiczny sposób ono stanie się tańsze - wskazał.

 

Podkreślił, że celem rozwoju opieki społecznej w Polsce powinno być takie kształtowanie rozwiązań, aby jakość realizowanych działań była jak najwyższa.

Czytaj też: Strategia współpracy gmin w formie partnerstwa umożliwiającego rozwój >

PAP/RET