Urzędnicy: Państwo też powinno chronić miejsca pracy

Finanse publiczne Administracja publiczna HR Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 2
Redukcja etatów i zmniejszenie wynagrodzeń w administracji mają być fakultatywne, zależne od stanu budżetu. Mimo że nie ma nadal rozporządzenia w tej sprawie, groźba zwolnień i obniżek nadal budzi duże obawy urzędników. Tym bardziej, że w wielu miejscach nadal brakuje kadr, a w związku z pandemią - przybyło pracy. W tym roku na pewno nie będzie nowych mianowań.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.05.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna HR Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 2

Epidemia zmusza do zmian w finansowaniu samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Przepisy uchwalone w ramach ustaw z „Tarczy antykryzysowej” częściowo odpowiadają na potrzeby samorządu terytorialnego. Bez wątpienia skutki pandemii koronawirusa wpłyną na zmniejszenie dochodów gmin. W takiej sytuacji okazać może się niezbędne pozyskiwanie środków z innych źródeł, w tym z finansowania dłużnego. Należy więc postulować dokonanie kolejnych zmian legislacyjnych
Bartłomiej Ślemp Tomasz Darowski
18.05.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Przetestowanie nowej formy wyborów bardzo by pomogło, byłoby wiadomo, co należy doprecyzować. Tymczasem będziemy operować na żywym organizmie – mówi dr Marta Żerkowska-Balas, politolog i socjolog z Uniwersytetu SWPS. I dodaje, że brakuje polityki informacyjnej dla obywateli, co nie wpływa pozytywnie na zaufanie obywateli do państwa i do samego głosowania hybrydowego.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.05.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Zmiany w procedurach administracyjnych wprowadzone kolejnymi ustawami o przeciwdziałaniu epidemii zwiększają niepewność obrotu prawnego i wydawanych decyzji. W galopującym niemalże tempie kolejne zmiany zamiast upraszczać procedurę i interpretację przepisów przyprawiają o ból głowy urzędy, przedsiębiorców i doradzających im prawników - pisze Anita Palukiewicz,
Anita Palukiewicz
18.05.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Jeśli w jakiejś gminie sytuacja epidemiczna będzie szczególnie zła, minister zdrowia będzie mógł tam zarządzić w wyborach prezydenckich wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Samorządowcy obawiają się, że skala organizacji takiej operacji może przerosnąć możliwości urzędu. Zwłaszcza gdy decyzja zapadnie w ostatniej chwili.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.05.2020
Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo
Grupa inwalidztwa żołnierza całkowicie niezdolnego do służby i stopień niepełnosprawności są to różne kategorie pojęciowe uregulowane w odrębnych przepisach, służące odmiennym celom. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej nie może być więc podstawą do wydania karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.
Robert Horbaczewski
17.05.2020
Administracja publiczna Prawo pracy

SA: Wątpliwy zakaz zgromadzeń w czasie epidemii

Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Wprowadzony rozporządzeniem rządu zakaz zgromadzeń budzi istotne wątpliwości konstytucyjne, szczególnie w kontekście dopuszczalności ograniczeń praw podmiotowych oraz zasady proporcjonalności - stwierdził w piątek Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpatrując skargę na odmowę rejestracji zaplanowanego na sobotę zgromadzenia.
Krzysztof Sobczak
16.05.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy to nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. Zgodnie z prawem podczas kampanii może nadal zajmować fotel włodarza miasta. Problem pojawi się, jeśli będzie prowadził ją bardzo aktywnie – wtedy wskazany jest urlop i przekazanie obowiązków zastępcy. Wbrew medialnym zapowiedziom, nie może być mowy o wyznaczeniu komisarza.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2020
Samorząd terytorialny Wybory Koronawirus a prawo

Gminy wiejskie proponują bon inwestycyjny - milion złotych dla najsłabszych samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Propozycję wprowadzenia finansowego narzędzia wsparcia dla obszarów wiejskich w postaci Gminnego Bonu Inwestycyjnego przedstawił Związek Gmin Wiejskich RP. Korporacja chce, ze wsparciem rządu, wprowadzić bon w wysokości 1 miliona złotych na każdą gminę. Pieniądze miałyby być przeznaczone na inwestycje i wkład własny do projektów i przeciwdziałać kryzysowi i stagnacji gospodarczej.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2020
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Pismo przewodniczącego PKW o tym jak przekazać dane PESEL wyborów Poczcie Polskiej nie jest uchwałą tej Komisji, ale informacją o przepisach prawa - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Odrzucił skargę Komitetu Wyborczego Szymona Hołowni argumentując, że skarżącemu nie przysługuje prawo do wniesienia skargi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.05.2020
RODO Wybory Koronawirus a prawo

Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Możliwe, że ewentualna druga tura wyborów odbyłaby się już po zakończeniu kadencji prezydenta, a nie można jej przedłużyć nawet o kilka dni. Tymczasem urząd nie może być nieobsadzony. Prawo nie przewiduje sytuacji, że wybory nie odbyły się, ale można wyinterpretować, że prezydenta zastąpiłby marszałek Sejmu. Kalendarz wyborczy nie jest z gumy, ale trzeba będzie go skrócić maksymalnie.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.05.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Związek Powiatów Polskich wyraża sprzeciw wobec ograniczenia pomocy z programu "Zdalna szkoła+" do gmin. Podkreśla, że powiaty również wspierają rodziny, więc nie ma żadnego powodu, by wyłączać je z listy beneficjentów. Wcześniejsza edycja programu opierała się na dystrybucji niezbędnego sprzętu w oparciu o szkoły, a nie system ośrodków pomocy społecznej – argumentuje ZPP.
Monika Sewastianowicz
15.05.2020
Zarządzanie oświatą
W czerwcu Sąd Najwyższy zajmie się prawem człowieka do czystego powietrza i możliwością uzyskania zadośćuczynienia za szkodę spowodowaną skażeniem. Szkodą jest - zdaniem aktywisty Rybnickiego Alarmu Smogowego - dyskomfort psychiczny i objawy chorobowe. Ale pojawia się problem, czy można zaliczyć to prawo do dóbr osobistych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.05.2020
Środowisko Prawo cywilne
Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2020
Samorząd terytorialny
Sejm w czwartek poparł 40 z 87 poprawek Senatu do nowelizacji tarczy antykryzysowej, tzw. Tarczy 3.0. Dzięki temu zostaną przesunięte terminy licytacji z nieruchomości, a o programach do przeprowadzania zdalnych rozpraw będą mogli decydować autonomicznie prezesi sądów. Posłowie nie zgodzili się na wykreślenie z ustawy przepisów dotyczących zmian w powoływaniu prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Jolanta Ojczyk
14.05.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 3
Osoby głosujące korespondencyjnie mają dostać pakiety wyborcze do skrzynek pocztowych, co jest krytykowane przez ekspertów. Do procedury dostarczania pakietów wyborczych mają być włączone gminy, ale jeszcze nie wiadomo jak. Jeśli korespondencyjnie będzie głosowała duża liczba osób, może być problem.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2020
Wybory Koronawirus a prawo
Kierującego hulajnogą elektryczną będą obowiązywały te same zasady ruchu drogowego, jak rowerzystów - wynika z opublikowanego w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy. W tej sytuacji takim pojazdem będzie można poruszać się głównie po ścieżkach rowerowych.
Krzysztof Sobczak
14.05.2020
Policja
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że zarządcom dróg, którzy do 30 stycznia nie przekazali informacji o podległych im głównych drogach, naliczane są wysokie kary. Tysiąc złotych kary za dzień opóźnienia to niewspółmierna do skali przewinienia kara – uważa Związek Powiatów Polskich.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2020
Samorząd terytorialny
Brak przepisów, na podstawie których władze mogłyby być skarżone do sądów w związku niską jakością powietrza - to powód wszczęcia prze Komisję Europejską wobec Polski procedury przeciwnaruszeniowej.
Krzysztof Sobczak
14.05.2020
Administracja publiczna
Ministerstwo Zdrowia zapowiada ograniczanie liczby szpitali jednoimiennych, czyli w całości przeznaczonych do leczenia zarażonych koronawirusem. Z informacji resortu wynika, że analizowana jest także możliwość uruchomienia w niektórych szpitalach jednoimiennych innej działalności szpitalnej.
Krzysztof Sobczak
14.05.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Polska liderem nietolerancji wobec osób LGBTI

Prawo rodzinne Administracja publiczna
Polska spadła na ostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej w rankingu ILGA Europe mierzącym poziom równouprawnienia osób LGBTI w Europie. Zwycięzcą rankingu po raz kolejny została katolicka Malta. Po trzech latach utrzymywania się na przedostatnim miejscu wśród krajów UE Polska zajęła ostatnie miejsce w UE z wynikiem 16 proc.
Krzysztof Sobczak
14.05.2020
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Senatorowie za zawieszeniem janosikowego i inwestycji z budżetu obywatelskiego

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo
Zawieszenie janosikowego, ograniczenie inwestycji z budżetu obywatelskiego i odstąpienie od planowania tego budżetu na rok 2021 to główne rozwiązania projektu ustawy, którą proponuje Senat. Senatorowie przyjęli w środę uchwałę w sprawie poparcia projektu i wniesienia go do Sejmu.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Koronawirus a prawo

Odmrażanie oświaty nieco chaotyczne

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Odmrażanie edukacji rusza z kopyta, po przedszkolach, które otwierają się już od poprzedniego tygodnia, teraz mają wystartować klasy I-III. Nie wiadomo jednak na razie, na jakich zasadach. Duże kontrowersje budzi pomysł prowadzenia w nich "jakiejś formy zajęć dydaktycznych".
Monika Sewastianowicz
14.05.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Szpitalom brakuje na pensje dla lekarzy, więc proponują im kredyty

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Placówki medyczne w wyniku epidemii i odwołania na ten czas zaplanowanych operacji, pogrążają się w coraz gorszej sytuacji finansowej. Dlatego proponują medykom zaciągnięcie u siebie pożyczek na pensje, które później będą oni musieli odpracować
Katarzyna Nowosielska
14.05.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Raport o stanie gminy, powiatu i województwa będzie miał drugie podejście. Po doświadczeniach z zeszłego roku wiadomo, że powinien ujawnić też słabe strony i zagrożenia, bo wskażą, co trzeba poprawić. A włodarze często chwalili się sukcesami, zapominając o problemach. Zabrakło też promocji wśród mieszkańców, choć miała to być forma ich partycypacji. Mimo epidemii termin przekazania raportu jest ten sam – 31 maja.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.05.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo
Odmowa uchylenia postanowienia o adopcji dziecka oraz odmowa ustalenia ojcostwa dziecka na wniosek biologicznego ojca dziecka stanowiła naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego ojca - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 5 maja 2020 roku. Według Trybunału bez znaczenia było, że ojciec przebywał w Rosji nielegalnie.
Katarzyna Warecka
14.05.2020
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Komisja Europejska przeanalizuje informacje z Polski dotyczące 600 tysięcy maseczek dostarczonych w ramach unijnego mechanizmu kryzysowego, które zdaniem ministerstwa zdrowia nie spełniają odpowiednich norm. KE czeka obecnie na testy zgodności.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.05.2020
Prawo unijne Koronawirus a prawo

Śląskie samorządy: Otwarcie placówek opiekuńczych najwcześniej w końcu maja

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
Prezydenci miast z województwa śląskiego, na terenie których funkcjonują kopalnie, zapowiadają jeszcze większą skalę współpracy w walce z koronawirusem. Pierwsze wyzwanie to ponowne otwarcie żłobków, przedszkoli oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych. Ich zdaniem nie będzie to ani szybkie, ani proste.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.05.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski