Informację o rezygnacji z tych ograniczeń na początku czerwca przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. - 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. Jednocześnie poinformował, że wojewoda podlaski wprowadził zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej.

Decyzję o zniesieniu zakazu przebywania na obszarze przygranicznym oceniam jako słuszną; sytuacja na granicy z Białorusią jest ustabilizowana, budowana jest bariera, która ma tę granicę zabezpieczać - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania obowiązywało do 30 czerwca. Do tego czasu - zgodnie z harmonogramem - miała zostać wybudowana zapora fizyczna na granicy polsko-białoruskiej.

Zapora gotowa, znika część zakazów

W czwartek 30 czerwca przedstawiciele rządu poinformowali, że kończą się prace przy budowie bariery fizycznej na 187 kilometrach podlaskiego odcinka granicy. - Do połowy września powstanie zapora elektroniczna, która będzie stanowiła uzupełnienie zapory inżynieryjnej na granicy polsko-białoruskiej – poinformował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podczas konferencji prasowej w Kuźnicy.
- Otrzymujemy narzędzie, które pozwoli nam strzec granicy naszej ojczyzny i, nie zapominajmy, również granicy zewnętrznej Unii Europejskiej - powiedział w czwartek Komendant Główny Straży Granicznej gen. Tomasz Praga.

Straż Graniczna poinformowała, że w związku z tym, że tych prób nielegalnego przekroczenia granicy jest mniej, a bariera fizyczna została ukończona, rekomendowała zniesienie strefy zakazu wejścia w pobliże linii granicy polsko-białoruskiej. - Stąd od jutra (piątek), już w pobliże tej granicy można przychodzić, ale przypominam, że istnieje pas 200 metrów. Jest on nam potrzebny, aby zainstalować systemy elektroniczne - powiedziała w czwartek rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.  Dodała, że SG nie chce, aby ze względów bezpieczeństwa, widoczna była instalacja montowanych elektronicznych zabezpieczeń, stąd zakaz wchodzenia na 200-metrowy obszar przy granicy.

- Kto wejdzie na ten teren może zostać ukarany mandatem. Tutaj też liczymy oczywiście na odpowiedzialność turystów, osób które będą w pobliżu linii granicy, aby pomimo tego, że już tutaj jest swoboda poruszania się, aby wykonywały polecenia służb, zachowywały się odpowiedzialnie, nie podchodziły pod linię granicy - powiedziała Michalska.

 

Ograniczenia były od początku września

Dotychczasowy zakaz obowiązywał od 1 grudnia 2021 r. Dotyczy przebywania w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią. Pierwszy termin określony w rozporządzeniu MSWiA miał ważność do 1 marca br., ale został przedłużony do 30 czerwca br. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji potwierdzało dotychczasowe ograniczenia na tym obszarze, a załącznik do niego zawiera wykaz miejscowości, których zakaz dotyczy.
Wcześniej, bo od 2 września ubiegłego roku, na tym terenie obowiązywał stan wyjątkowy. Jednak ograniczenia dla obywateli, przedsiębiorców i mediów były niema identyczne przez cały ten czas. 

Rozporządzenie wygaśnie, wojewoda wprowadzi zakaz na 200 m od granicy

- W związku z zaawansowaniem prac nad budową zapory na granicy polsko-białoruskiej, MSWiA nie widzi konieczności przedłużenia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej na obecnych zasadach. Rozporządzenie MSWiA z 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi nie będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. - czytamy w opublikowanym w czwartek oficjalnym komunikacie resortu. 

Jest w nim także informacja, że w oparciu o przepisy art. 8 ustawy z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, wojewoda podlaski właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, wprowadzi zakaz przebywania w odległości 200 m od linii granicy państwowej. Jest to związane z instalacją elektronicznych elementów budowanej zapory.

Więcej: Jest rozporządzenie - ograniczenia na granicy z Białorusią do końca czerwca>>