Z przedłożonego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi projektu wynika, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie kontynuować zadania związane z identyfikacją i rejestracją bydła, owiec, kóz oraz świń. Przejmie zadania dotyczące gromadzenia danych nt. innych gatunków (koniowatych) oraz rozpocznie gromadzenie danych nt. zwierząt pozostałych gatunków (jeleniowatych i wielbłądowatych). Będzie także zajmować się identyfikacją i rejestracją tych zakładów drobiu, które obejmuje wymóg wynikający z przepisów unijnych.

Czytaj także: Rolnik złoży wniosek o wpis do ewidencji przez internet - prezydent podpisał ustawę>>

Dostosowanie systemów informatycznych

Nowe rozwiązania umożliwią dostosowanie systemu informatycznego ARiMR do nowych zadań. Obejmuje to zapewnienie kompatybilności m.in. elementów komputerowej bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt z systemami Inspekcji Weterynaryjnej oraz innymi systemami informatycznymi, które są związane z ochroną zdrowia zwierząt.

W nowych przepisach przewidziano rezygnację z paszportów dla bydła w obrocie krajowym.

 

Elektroniczne zgłaszanie zdarzeń

W 2026 r. zostanie wprowadzony obowiązek dokonywania zgłoszeń zdarzeń dotyczących zwierząt wyłącznie w postaci elektronicznej. Nie trzeba już będzie prowadzić księgi rejestracji lub ewidencji w postaci papierowej. Proponowane rozwiązanie wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r., aby właścicielom koniowatych oraz bydła, owiec, kóz i świń umożliwić zapoznanie się z nowym prawem oraz przeprowadzić odpowiednie działania adaptacyjne.

Jeżeli po tym czasie posiadacze wymienionych gatunków zwierząt nadal nie będą w stanie samodzielnie dokonywać zgłoszeń, będą mogli skorzystać z pomocy pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego lub pracowników ARiMR.