Prawo.pl
Plac zabaw jest obiektem złożonym z wielu obiektw małej architektury, ktre mają służyć rekreacji...
Jakub Mazurkiewicz
20.03.2009
Samorząd terytorialny
Od roku 2005 w zasobach publicznych, tj. lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy...
Wojciech Federczyk
19.03.2009
Samorząd terytorialny
W nowej ustawie o pracownikach samorządowych nie ma zapisw odnośnie karania karą porządkową czy...
Michał Culepa
19.03.2009
Samorząd terytorialny

Opłaty adiacenckie

Samorząd terytorialny
Wartość gruntw jest zmienna w czasie. W wielu przypadku jest to skutkiem czynnikw niezależnych od...
Adam Bartosiewicz
18.03.2009
Samorząd terytorialny
Na jakich zasadach, w związku z wejściem w życie ustawy o pracownikach samorządowych, należy...
Kamil Szymański
16.03.2009
Samorząd terytorialny

Dowody osobiste za darmo

Samorząd terytorialny
Od przyszłego roku wydanie dowodu osobistego nie będzie podlegało opłacie. W Dzienniku Ustaw...
Bartosz Starczewski
16.03.2009
Samorząd terytorialny
Poważnym problemem społecznym i gospodarczym jest, aby zgodnie z postanowieniami Konstytucji rozwj...
Krzysztof Gruszecki
13.03.2009
Samorząd terytorialny
Czy można zawrzeć drugą umowę z tym samym pracownikiem na czas określony bez przeprowadzenia nowego...
Kamil Szymański
12.03.2009
Samorząd terytorialny
Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wywołuje skutek w postaci wzrostu...
Bartosz Starczewski
12.03.2009
Samorząd terytorialny
Jakie zmiany w stosunku do sekretarza miasta zatrudnionego na podstawie powołania niesie nowa...
Michał Culepa
11.03.2009
Samorząd terytorialny
Gmina podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorw nośnikw reklamowych na terenie miasta i zasad ich...
Magdalena Spiżewska
10.03.2009
Samorząd terytorialny
Czy istnieje możliwość likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu i przekształcenie tej jednostki...
Michał Culepa
09.03.2009
Samorząd terytorialny
Konsultacje społeczne są jedną z form dialogu społecznego. Określane są jako dwukierunkowa...
Henryk Gawroński
06.03.2009
Samorząd terytorialny
GOPS przekazuje na rachunek budżetu odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Czy środki te...
Dorota Skrzypska
06.03.2009
Samorząd terytorialny
Czy od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze w jednostce...
Michał Culepa
05.03.2009
Samorząd terytorialny
Wobec lokatora orzeczono eksmisję oraz przyznano mu prawo do lokalu socjalnego. Gmina nie wywiązuje...
Szymon Jackowski
04.03.2009
Samorząd terytorialny
Polska jest położona w takiej strefie klimatycznej, w ktrej bardzo często dochodzi do występowania...
Krzysztof Gruszecki
03.03.2009
Samorząd terytorialny
Czy gmina powinna przekształcić gminny ośrodek kultury i bibliotekę, aby działały jako instytucja...
Edward Tomczyk
03.03.2009
Samorząd terytorialny

Wysokość odprawy emerytalnej

Samorząd terytorialny
Czy przy obliczaniu odprawy emerytalnej należy uwzględnić dodatek funkcyjny?
Michał Culepa
02.03.2009
Samorząd terytorialny

Fundusz sołecki

Samorząd terytorialny
Od kwietnia 2009 r. rady gmin będą mogły tworzyć fundusze sołeckie tak zakłada projekt ustawy o...
Krzysztof Posański
02.03.2009
Samorząd terytorialny
Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa oglne zasady dostępu obywateli do informacji...
Tomasz Robaczyński
27.02.2009
Samorząd terytorialny
Zadania publiczne, ktre mogą być wykonywane przez organy podrzędne, nie powinny być realizowane...
Karol Ważny
27.02.2009
Samorząd terytorialny
Czy właściciel nieruchomości może zlecić wykonanie miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego...
Adam Kuźnicki
26.02.2009
Samorząd terytorialny
Jedną z zasad oglnych postępowania administracyjnego jest zasada szybkości wyrażona w art. 12...
Krzysztof Kaszubowski
24.02.2009
Samorząd terytorialny
Artykuł dotyczy nowej ustawy o pracownikach samorządowych uchwalonej 28.11.2008 r. Analizując...
Tomasz Mordel
24.02.2009
Samorząd terytorialny

Wydatki rad sołeckich

Samorząd terytorialny
Jakie wydatki mogą być rozliczane ze środkw przyznanych w budżecie gminy na rady sołeckie?
Edward Tomczyk
23.02.2009
Samorząd terytorialny

Zmiany w oświacie

Samorząd terytorialny
Sejm uchwalił zmiany w przepisach o systemie oświaty. Nowelizacja czeka jeszcze na podpisanie jej...
Bartosz Starczewski
23.02.2009
Samorząd terytorialny
Czy sekretarzowi, ktry będzie wykonywał czynności z zakresu prawa pracy wobec wjta, wjt powinien...
Michał Culepa
20.02.2009
Samorząd terytorialny
13 czerwca 2009 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie imienia i nazwiska, ktra zastąpi obecnie...
Radosław Skwarło
20.02.2009
Samorząd terytorialny
Ideą partnerstwa publiczno-prywatnego jest wykorzystanie podmiotów prywatnych do realizacji zadań...
Wojciech Gonet
19.02.2009
Samorząd terytorialny