Działający przy oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Klub Historyczny im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego rozpoczyna udostępnianie, w formie elektronicznej, artykułów pochodzących z publikacji instytutu.

"Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu. Kolejne artykuły będą dodawane systematycznie, co umożliwi przede wszystkim młodzieży korzystającej z tej strony lepszy dostęp do publikacji IPN" - powiedziała w poniedziałek Małgorzata Waksmundzka-Szarek z rzeszowskiego IPN.

Publikacje historyków można znaleźć na stronie internetowej Klubu Historycznego im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego (www.klubcieplinskiego.pl).

Wśród udostępnionych już artykułów znalazły się m.in.: "Obraz czerwonoarmisty na okupowanych ziemiach polskich (1939-1941) w dokumentach, wspomnieniach i relacjach" Tomasza Berezy, "Terka-Wołkowyja 1939-1947. Mikrohistoria krwawego konfliktu ukraińsko-polskiego" Artura Brożyniaka i Małgorzaty Gliwy oraz "Działania aparatu bezpieczeństwa wobec ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego w czasie jego internowania w Komańczy (1955-1956)" Krzysztofa Kaczmarskiego.

Klub Historyczny im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego powstał w 2007 roku. Skupia m.in. kombatantów, osoby represjonowane w latach 1939-1989, nauczycieli, historyków, instruktorów harcerskich, studentów, uczniów klas licealnych i zainteresownych edukacją historyczną. Zajmuje się popularyzowaniem najnowszych wyników badań historycznych obejmujących dzieje Polski w czasach II wojny światowej, a także w okresie komunistycznego zniewolenia i oporu społecznego do 1989 roku, zwłaszcza lat 1944-1956. Klub organizuje wykłady, dyskusje, projekcje filmów, spotkania ze świadkami historii.(PAP)