Prawo.pl

Zakres obszaru analizowanego

Samorząd terytorialny
Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy organ ma obowiązek wyznaczyć obszar analizowany wokł...
Bartosz Starczewski
28.05.2009
Samorząd terytorialny
Obchodzimy dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego i jednocześnie dziewiętnastą rocznicę uchwalenia...
27.05.2009
Samorząd terytorialny
Działka znajduje się na terenie, ktry w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje...
Magdalena Spiżewska
27.05.2009
Samorząd terytorialny
W przeciwieństwie do krajw starej Unii Europejskiej problematyka rewitalizacji, a jeszcze bardziej...
Waldemar Siemiński
26.05.2009
Samorząd terytorialny
W przeciwieństwie do krajw starej Unii Europejskiej problematyka rewitalizacji, a jeszcze bardziej...
Waldemar Siemiński
26.05.2009
Samorząd terytorialny
Gminy mają możliwość regulowania dni i godzin otwierania niektrych placwek handlowych. Są to...
Bartosz Starczewski
25.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy gmina może podjąć jakieś działania w związku ze skargami sąsiadw osoby, ktra uruchamiając...
Alicja Brzezińska
25.05.2009
Samorząd terytorialny
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem wspłwłasności, wwczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się...
Bartosz Starczewski
22.05.2009
Samorząd terytorialny
Jak należy rozumieć art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych w części: na ktre zgodnie z...
Michał Culepa
22.05.2009
Samorząd terytorialny

Stołówki szkolne

Samorząd terytorialny
Szkoły mogą organizować stołwki szkolne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań...
Bartosz Starczewski
21.05.2009
Samorząd terytorialny

Umowy partycypacyjne

Samorząd terytorialny
Jakie przepisy regulują zawieranie umw partycypacyjnych pomiędzy przedstawicielami samorządu...
Michał Behnke
21.05.2009
Samorząd terytorialny
Od kilku lat coraz częściej można przeczytać na łamach prasy, a także usłyszeć w dyskusjach...
Rafał Szczepaniak
20.05.2009
Samorząd terytorialny
Problematyka stawek czynszowych w ciągu ostatnich kilkunastu lat była przedmiotem kilku aktw...
Wojciech Federczyk
20.05.2009
Samorząd terytorialny
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2005 r. wywołało ten praktyczny skutek, że katalog...
Krzysztof Gruszecki
19.05.2009
Samorząd terytorialny

Strefa wolna od dymu tytoniowego

Samorząd terytorialny
Do organw samorządu terytorialnego należy podejmowanie działań zmierzających do ochrony zdrowia...
Bartosz Starczewski
19.05.2009
Samorząd terytorialny
Jesteśmy jednostką organizacyjną powiatu (Starostwo Powiatowe). Czy istnieje obligatoryjny...
Michał Culepa
18.05.2009
Samorząd terytorialny
Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego wiążą się z daleko idącym zaangażowaniem organw...
Piotr Uziębło
18.05.2009
Samorząd terytorialny
Jakie obowiązki nakłada na jednostki sfery budżetowej ustawa o dostępie do informacji publicznej?
Tomasz Robaczyński
15.05.2009
Samorząd terytorialny
Rada gminy ustala opłaty za świadczenia przedszkoli, jednak tylko w zakresie wyznaczonym przez...
Bartosz Starczewski
14.05.2009
Samorząd terytorialny
Jaki powinien być tok postępowania w tej sprawie, kto jest odpowiedzialny za finansowanie odebrania...
Anna Nieć
14.05.2009
Samorząd terytorialny
W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane...
Bartosz Starczewski
13.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy podrże służbowe wjta gminy z całego miesiąca można rozliczyć na jednym dokumencie polecenia...
Kamil Szymański
13.05.2009
Samorząd terytorialny
Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego wiążą się z daleko idącym zaangażowaniem organw...
Piotr Uziębło
12.05.2009
Samorząd terytorialny
Na działce stanowiącej własność inwestora gmina projektuje odcinek kanalizacji sanitarnej. W chwili...
Adam Kuźnicki
12.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę na czas...
Agnieszka Sieńko
11.05.2009
Samorząd terytorialny
Ustawodawca zobowiązał wojewodw do publikacji rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących aktw prawa...
Bartosz Starczewski
11.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy zawarty w regulaminie pracy zapis: Czas pracy pracownikw samorządowych nie może przekraczać 8...
Magdalena Oleksyn
08.05.2009
Samorząd terytorialny

Wyznaczanie aglomeracji wodnych

Samorząd terytorialny
Po zmianach dokonanych w 2008 r. do kompetencji samorządw wojewdzkich przeszły sprawy wyznaczania...
Bartosz Starczewski
08.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy po podpisaniu umowy dzierżawy z właścicielem drogi, możliwe będzie zasiedzenie przez miasto...
Adam Kuźnicki
07.05.2009
Samorząd terytorialny
Na działce stanowiącej własność inwestora gmina projektuje odcinek kanalizacji sanitarnej. W chwili...
Adam Kuźnicki
07.05.2009
Samorząd terytorialny