Znacznemu złagodzeniu ulegną obowiązujące od listopada ubiegłego roku przepisy dotyczące popularnego becikowego. Na początku marca Sejm powinien przyjąć zmiany, które obowiązywać będą do końca 2011 roku.

Dotychczasowe przepisy obligują osobę ubiegającą się w gminie o becikowe do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego, że ciężarna kobieta pozostawała pod opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży do porodu. Osoba taka musi mieć również potwierdzenie wykonania co najmniej jednego badania w każdym trymestrze ciąży.

Nowa regulacja znacznie łagodzi obecne wymogi. Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, do otrzymania becikowego wystarczy udokumentowanie jednego badania w trakcie ciąży. Uprawniona do wydania odpowiedniego zaświadczenia oprócz lekarza będzie również położna. Do początku 2012 r. zniknie też obowiązek objęcia opieką od 10 tygodnia ciąży.

Co bardzo istotne, nowelizacja stworzyła podstawy prawne do ubiegania się o becikowe dla tych osób, które przez niedopełnienie restrykcyjnych wymagań zostały pozbawione prawa do przysługującego im tysiąca złotych po 1 listopada 2009 r. Osoby te będą miały 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy na ponowne złożenie wniosku o przyznanie im świadczenia.


Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 19 lutego 2010 r.