Radni gminy Narewka jednogłośnie opowiedzieli się w środę przeciwko planom Ministerstwa Środowiska dotyczącym powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego - poinformował wójt Mikołaj Pawilcz. To pierwszy samorząd, który formalnie wyraził swoją opinię.

Na powiększenie parku muszą się zgodzić radni gmin: Białowieża, Hajnówka i Narewka oraz powiatu hajnowskiego i sejmiku województwa podlaskiego. Według dotychczasowych informacji z resortu środowiska, sprzeciw chociaż jednego samorządu oznacza, że do powiększenia parku nie dojdzie.

Ministerstwo Środowiska chce powiększyć Białowieski Park Narodowy o 12 tys. ha. Teraz zajmuje on ok. 10 tys. ha, czyli ok. 1/6 polskiej powierzchni Puszczy Białowieskiej. W zamian za zgodę na powiększenie parku puszczańskie samorządy miałyby dostać na proekologiczne inwestycje 75 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na lata 2010-2014 w ramach Białowieskiego Programu Rozwoju.

Środowa uchwała rady gminy Narewka była poprzedzona konsultacjami społecznymi w sołectwach; ponad 70 proc. ich uczestników opowiedziało się przeciwko powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego. W głosowaniu radnych wszyscy (piętnaście osób) byli przeciwni planom Ministerstwa Środowiska.

Wójt Narewki powiedział PAP, że spodziewał się takiej decyzji. "Stanowisko mieszkańców w czasie konsultacji było jednoznaczne. Jeżeli ma być demokracja i były robione konsultacje, to po to, żeby wolę mieszkańców usłyszeć i wykonać" - dodał.

Przypomniał wnioski z zebrań z mieszkańcami prezentującymi argumenty przeciwko powiększeniu parku. "Wyszło doświadczenie 1996 roku (park powiększono wówczas z 5 tys. ha do 10,5 tys. ha), kiedy też było podpisane porozumienie z ministerstwem, a nie otrzymaliśmy nic i była obawa, że może być sytuacja zbliżona. Kiepskie doświadczenia z przeszłości dały znać o sobie" - wyjaśnił.

Wśród obaw mieszkańców wymienił również ograniczenie dostępu do drewna opałowego i wzrost jego ceny, a także zmniejszenie liczby miejsc pracy, zwłaszcza w usługach leśnych. "Nie można decyzji podejmować pod presją ekologów. Były też uwagi, dlaczego nie chcą przyjechać, przekonać do swoich racji, dlaczego nie chcą usłyszeć naszych problemów i byłoby miło, gdyby jeszcze zechcieli włączyć się w ich rozwiązanie" - relacjonował Pawilcz opinie mieszkańców gminy.

Wójt Narewki uważa, że choć sprawa powiększenia parku o tereny w tej gminie jest zamknięta, to możliwe jest powiększenie parku o puszczę w gminach Hajnówka i Białowieża - oczywiście pod warunkiem, że tamte samorządy wyrażą na to zgodę. "Taka sytuacja jest możliwa, tak wynika z porozumienia (samorządów z ministerstwem)" - dodał.

Pozostałe samorządy mają czas na wyrażenie stanowiska do 20 października. Z informacji docierających do władz gmin wynika, że mieszkańcy tych gmin również są jednak niechętni powiększeniu.

Na początku września gmina Narewka, powiat hajnowski, Lasy Państwowe, dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku podpisały porozumienie, które jest gwarancją realizacji Białowieskiego Programu Rozwoju. Nie podpisały go gminy Hajnówka i Białowieża.

Białowieski Park Narodowy to najstarszy park narodowy w Polsce; chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej, ostatni na niżu Europy las naturalny o charakterze pierwotnym. To ostoja żubrów. Jego powiększenia chcą organizacje ekologiczne.(PAP)

rof/ kow/ pad/ jbr/