Jak zaksięgować i rozliczyć transakcję forward?

Spółka z o.o. w banku, w którym posiada rachunek walutowy, zawiera umowy na forward (bez zabezpieczeń) i swap. Strony umawiają się, że określonego dnia spółka musi wymienić na PLN określoną ilość...

04.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski