Pytanie
Spółka z o.o. X użytkuje w leasingu operacyjnym 2 samochody osobowe. Raty leasingowe księgowała w koszty uzyskania przychodu na podstawie wystawionych faktur VAT. Spółka chce rozwiązać umowę leasingu operacyjnego za zgodą leasingodawcy. Spółka z o.o. Y wyraziła zgodę na przejęcie tych samych samochodów i chce podpisać z leasingodawcą umowę leasingu operacyjnego.
Czy spółka z o.o. X nie będzie musiała dokonać korekty podatku dochodowego od osób prawnych?
Czy spółka z o. o. Y będzie mogła księgować w koszty uzyskania przychodu raty leasingu?