Pytanie
W sp. z o.o. występują zaległe należności, na które w poprzednich latach zrobiono odpisy aktualizacyjne. W dwóch przypadkach uzyskano umorzenie egzekucji komorniczej, gdyż nie było majątku na pokrycie należności. Firmy te nie były postawione w stan upadłości.
Czy można w tym momencie rozliczyć te należności w koszty podatkowe?
Czy korektę podatku VAT dokonuje się w bieżącym miesiącu, czy należy dokonać korekt za poszczególne okresy, w których wystawione były faktury?
Kolejnym problemem jest bardzo duża należność od firmy, która została postawiona w stan upadłości. Utworzono odpis aktualizacyjny. Mija 3 rok, a postępowanie upadłościowe nie jest zakończone.
Czy firma może rozliczyć całą kwotę brutto w podatku dochodowym, a ewentualne przyszłe wpłaty od syndyka zaliczyć w przychody?