Pytanie
Firma polska (X) podpisała umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. W ciągu kliku miesięcy będą trwały w niej prace budowlane dostosowujące nieruchomość do potrzeb klienta (Y), któremu będzie wynajmowana. Nie ma jeszcze podpisanej ostatecznej umowy kupna sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z umową jaką zawarły firmy X i Y, już teraz firma Y ma płacić czynsz najmu (który częściowo ma pokryć koszty robót budowlanych). W maju na konto firmy X wpłynęły pieniądze z tytułu zapłaty za fakturę.
Czy firma ma wykazać sprzedaż w maju w deklaracji VAT-7?
Czy biorąc pod uwagę fakt, że firma X nie jest jeszcze właścicielem tej nieruchomości (podpisana jest na razie umowa przedwstępna), może już sprzedawać usługę najmu?