Pytanie
Spółka zobowiązane jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych w świetle art. 9a u.p.d.o.p. Podmioty powiązane zawarły umowę o współpracy. W ramach zawartej umowy, spółka kupuje od podmiotu powiązanego surowiec do własnej produkcji za określoną w umowie cenę, następnie w procesie produkcji przetwarza zakupiony surowiec, w efekcie przetworzenia powstają gotowe produkty, które spółka sprzedaje dla różnych kontrahentów. Jednocześnie w ramach tej samej umowy spółka obciąża kontrahenta sprzedającego dla niej surowiec do produkcji, za usługę przetworzenia tego surowca (koszty pracy maszyn, pracowników).
Czy spółka powinna sporządzić jedną dokumentację zawierającą zakup surowca oraz sprzedaż usługi, czy osobną dla zakupu surowca, a osobną dla sprzedaży usługi?