Pytanie
W gminie funkcjonują trzy publiczne szkoły podstawowe w tym jedna z oddziałami integracyjnymi, co oznacza, że gmina zapewnia naukę dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Decyzję o nauce w którejś ze szkół podejmują rodzice.
Co się dzieje w przypadku kiedy rodzic nie chce zapisać dziecka posiadającego stosowne orzeczenie do szkoły z oddziałami integracyjnymi, lecz do szkoły ogólnodostępnej?
Gmina nie planuje utworzenia oddziałów integracyjnych w innej szkole.
Czy istnieje możliwość skierowania przez gminę takiego ucznia do konkretnej szkoły z oddziałami integracyjnymi, jeżeli tak to w jakiej formie to się odbywa, czy np. w drodze decyzji?