Pytanie
Czy dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na mocy art. 14d ustawy o systemie oświaty dodanego od 1 września 2013 r. otrzymuje się na wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie danej gminy, tj. w przedszkolach publicznych prowadzonych przez j.s.t. jak i przedszkolach niepublicznych?
W związku z powyższym czy otrzymaną datację dla dzieci z przedszkoli niepublicznych należy przekazać tym podmiotom (jedno z przedszkoli niepublicznych zwróciło się do gminy z zapytaniem w tej sprawie)?
Czy otrzymaną dotację można przeznaczyć np. tylko na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli, lub remont tylko jednego przedszkola?