Pytanie
Spółka wynajęła pomieszczenie w piwnicy budynku i dokonała tam inwestycji - dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb prowadzenia działalności gastronomicznej. Właściciel po 2 latach wypowiedział umowę najmu. Uważamy, że niezamortyzowana wartość inwestycji w obcych środkach trwałych nie będzie kosztem uzyskania przychodu w momencie rozwiązania umowy.
Czy jednak będzie kosztem uzyskania przychodu, jeśli spółka ustali z właścicielem zwrot poniesionych kosztów i wystawi fakturę sprzedaży na wartość niezamortyzowaną inwestycji?
A jakby było, gdybyśmy po zakończeniu umowy zawarli z właścicielem umowę sprzedaży i zgodnie z nią sprzedali wartość inwestycji w obcych środkach trwałych na rzecz właściciela?
Czy w tym ostatnim przypadku powstałby dla nas przychód z takiej sprzedaży?