Pytanie
Jednym z przedmiotów działalności gospodarczej osoby fizycznej jest sprzedaż parafarmaceutyków przez Internet. Osoba ta prowadzi internetową aptekę. Na podstawie zamówienia osoba zamawiająca płaci w formie przedpłaty (wyłącznie przelewem na konto) kwotę wynikającą z zamówienia i na podstawie tej zapłaty osoba prowadząca działalność wysyła zamówiony towar. Kwoty wpływające na rachunek bankowy osoba ewidencjonuje na kasie fiskalnej.
Jak postąpić na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT w przypadku zaewidencjonowania wpłaty na rachunku bankowym w dniu 30 stycznia z jednoczesnym zaewidencjonowaniem kwoty na kasie fiskalnej w tym dniu, jeśli zamówiony towar został wysłany w dniu 2 lutego?
Kiedy powstanie obowiązek w podatku dochodowym, a kiedy w VAT?
Czy rozwiązanie tej sytuacji byłoby inne, gdyby zamiast na kasie fiskalnej osoba zaewidencjonowała wpłatę w prowadzonej przez siebie ewidencji sprzedaży (gdyby nie była zobowiązana lub nie wybrała ewidencjonowania na kasie fiskalnej)?