Pytanie
Firma wystawia i otrzymuje faktury w euro. Został udzielony kredyt w rachunku bieżącym w walucie euro (zapłata za nasze faktury jest najpierw księgowana na koncie w euro, a następnie przeksięgowywana przez bank na konto kredytu w rachunku bieżącym euro, zapłata za faktury od dostawców oraz przewalutowanie środków pieniężnych dokonywane jest z kredytu w rachunku bieżącym w euro).
Jakich kursów używać do prawidłowego ewidencjonowania ww. transakcji (rejestr VAT i ewidencja w księgach rachunkowych)?
Jak prawidłowo rozliczyć różnice kursowe?
Jaką walutę należy brać pod uwagę wyceniając różnice kursowe jeśli na fakturze oprócz kwoty w euro kontrahent wpisze też kwotę w jego miejscowej walucie?