Pytanie
Po śmierci żony, która prowadziła firmę jednoosobowo na własne nazwisko, mąż przejął cały majątek firmy, którą zarejestrował na własne nazwisko. Na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia spadek po zmarłej żonie (wysokość udziału w spadku) przypada po: 1/3 mężowi oraz dwóm niepełnoletnim synom (jeden ma 2 lata, a drugi 1/2 roku).
Jak ustalić wartość środków trwałych?
Czy to będą wartości rynkowe, czy dotychczasowa wartość brutto i umorzenie?
W jaki sposób amortyzować ww. środki trwale?
Czy cała amortyzacja będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu?
Czy może tylko jedna trzecia, tak jak udział w dziedziczeniu?