Pytanie
Małżeństwo Jacek i Milena dokonali w dniu 30 grudnia 2008 r. przed sądem ugody zgodnego podziału majątku wspólnego (ze względu na rozwód) stanowiącego lokal mieszkalny nabyty wspólnie dnia 29 maja 2007 r. za kwotę 60.000 zł. Postanowienie sądowe uprawomocniło się dnia 8 stycznia 2009 r. Biegły sądowy wycenił lokal w 2008 r. na kwotę 96.000 zł. Lokal mieszkalny przejął na własność mąż Jacek wraz ze zobowiązaniami spłaty kredytu hipotecznego. Zobowiązał się również zapłacić byłej żonie 23.000 zł gotówką. Jacek dnia 18 stycznia 2013 r. sprzedał mieszkanie za kwotę 120.000 zł.
Czy spłata kredytu hipotecznego będzie kosztem podatkowym przy składaniu PIT-39 za 2013 r.?