Pytanie
Czy podatnik świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej polegające na wykonywani przyłączy kanalizacji oraz projektów może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2013 r. przy założeniu, że:
- płatność za usługi oraz projekty następuje wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego
- wszystkie transakcje dokumentowane są faktura VAT
- obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2013 r. wyniósł 100 000 zł.
W przypadku obowiązku instalacji kasy fiskalnej proszę podać wymagany termin rozpoczęcia ewidencjonowania?
Ponadto zaznaczam, że 2012 r. obrót na rzecz osób fizycznych wyniósł jedynie 4000 zł.