Pytanie
Lekarz prowadzący działalność gospodarczą (praktyka lekarska zwolniona przedmiotowo z VAT) jest równocześnie zatrudniony w szpitalu na podstawie umowy o pracę. Oprócz tego prowadzi prace badacze na rzecz innej kliniki (polskiej i niemieckiej). Dotychczas z tytułu wykonywania prac badawczych otrzymywał wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. W tym roku z tytułu tych badań otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 130.000 zł.
Czy jeżeli w tym roku otrzyma jeszcze 30.000 zł, to czy będzie musiał zostać podatnikiem VAT i odprowadzać podatek w wysokości 23%?
Czy w deklaracji VAT będzie uwzględniał tylko przychody tytułu badań (umowa zlecenie, stawka 23%), czy również praktykę lekarską (ze stawką ZW)?
Czy w przypadku gdyby - zamiast umowy zlecenia - wynagrodzenie za prace badawcze otrzymywał na podstawie wystawianych przez swoją firmę rachunków, sytuacja z VAT byłaby taka sama?
Czy do obliczenia wysokości przychodów podlegających ewentualnemu opodatkowaniu VAT przyjmuje się tylko przychody z prac badawczych (bez praktyki lekarskiej)?
Czy VAT z faktur kosztowych należy wtedy rozliczać na podstawie współczynnika sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej?