Pytanie
Małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości w postaci działek gruntowych. Nie maja rozdzielności majątkowej. Każdy z małżonków ma ujęte po 50% nieruchomości w swojej działalności gospodarczej jako towar. Żona przekaże mężowi towar w postaci swojego udziału w ziemi do jego działalności. Przekazanie zostanie zrobione w formie aktu notarialnego jako darowizna. Cena nieruchomości do aktu zostanie ustalona jako cena zakupu + poniesione nakłady związane z przekształceniem ziemi.
Czy przekazanie takiego towaru z działalności żony do działalności męża podlega podatkowi VAT?
Żona po przekazaniu tej ziemi zamknie działalność.