Pytanie
Pracownik zachorował 4 dni w maju 2013 r. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pracodawca przyjmuje okres od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r. Jedną część premii rocznej za 2011 r. pracownik otrzymał w lutym 2012 r. (w wysokości 60000 zł), drugą część premii rocznej za 2011 r. uzyskał w czerwcu 2012 r.(w wysokości 25000 zł). Natomiast premię roczną za 2012 r. uzyskał w kwietniu 2013 r.(w wysokości 80000 zł.).
Którą część premii rocznej i jakiej wysokości należy przyjąć do wyliczenia wynagrodzenia chorobowego, które wystąpiło w maju 2013 r.?