Pytanie
Pracownica jest zatrudniona od 16 czerwca 2008 r., w trakcie zatrudnienia długo chorowała i w efekcie od dnia 1 czerwca 2011 r. ma przyznane prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, przyznawanej na kolejne roczne okresy. W dniu 30 września 2013 r. zostanie z nią rozwiązana umowa o pracę z przyczyny likwidacji pracodawcy (firma zostaje faktycznie zlikwidowana). Pracownica złożyła wniosek o wypłatę odprawy rentowej w związku z ustaniem zatrudnienia i przejściem na rentę - chociaż faktycznie przebywa na tej rencie juz od 2011 r. a ustanie stosunku pracy nie ma związku z przejściem na rentę.
Czy pracownica ma prawo do odprawy rentowej?