Pytanie
Pracownicy w firmie są zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy mogą pracować zgodnie z zarządzeniem o czasie pracy w podstawowym lub równoważnym systemie czasu pracy. Przy pracownikach pełnoetatowych o równoważnym systemie jest mowa, kiedy pracują ponad 8 godzin na dobę, a maksymalnie można im wydłużyć do 12 godzin i zapewnić odpowiednią ilość odpoczynku.
Kiedy można mówić o równoważnym systemie czasu pracy u niepełnoetatowca?
Czy jeżeli niepełnoetatowiec pracuje np. 5 godzin w danym dniu (przedłużamy dobowy wymiar czasu pracy o 1 godzinę), to możemy powiedzieć, że on pracuje w równoważnym systemie czasu pracy, czy dopiero jak pracuje ponad 8 godzin?