Gwałty, molestowanie - samo zaostrzanie kar nie wystarczy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W ostatnich tygodniach w szumie medialnym przebijały się dwa tematy związane z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej. Ruszyła kampania #tylko Tak #oznacza Zgodę, a media obszernie przytaczały relacje byłych tenisistek, którego swojego byłego trenera, zajmującego obecnie wysokie stanowisko oskarżają o molestowanie. Oba świadczą o tym, że potrzebne są zmiany - nie tylko w przepisach, ale też w procedurach i mentalności społecznej.

28.11.2022

Niepoinformowanie kontrahentów o trudnej sytuacji firmy może mieć skutki karne

Prawo karne Spółki Prawo gospodarcze

Każde przedsiębiorstwo borykające się z trudnościami finansowymi, któremu nie udało się wypełnić swych zobowiązań umownych, może natrafić na zdeterminowaną stronę przeciwną, która rozpocznie nie tylko cywilny spór sądowy, ale również poinformuje organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Od stanowiska tych ostatnich zależy wówczas, czy sprawa będzie przedmiotem postępowania karnego.

28.11.2022

Karniści apelują o zawetowanie drakońskiego prawa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Cofanie polskiego prawa karnego do epoki PRL-u, automatyczne i drastyczne zaostrzenie kar za liczne przestępstwa, bez jakiegokolwiek związku ze stanem zagrożenia przestępczością, a także naruszenie konstytucyjnych standardów w trakcie uchwalania - to tylko niektóre wady nowelizacji Kodeksu karnego, o której zawetowanie teoretycy i praktycy karniści apelują do prezydenta Andrzeja Dudy. 

26.11.2022

Mundial - piłkarskie mistrzostwa z moralnymi i prawnymi wątpliwościami w tle

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Mistrzostwa w Katarze są przykładem łamania praw człowieka i uczciwej rywalizacji sportowej. Rządzą interesy międzynarodowych federacji, a w razie sporów jurysdykcję w pierwszej instancji wykonują prywatne organizacje sportowe. To w pewnej mierze wyjaśnia, dlaczego prawo nie jest skuteczne wobec nadużyć w tej dziedzinie. Niewiele państw ma siły, by z tym walczyć.

26.11.2022

Dr Zemke-Górecka: Nie działa pozasądowy system w sprawach błędów medycznych

Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne

Mediacje i inne pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mogłyby być skutecznie wykorzystywane w przypadku błędów medycznych. Takie doświadczenia płyną z innych krajów. Polski system jest jednak fikcją, o czym świadczy choćby to, że mediatorami przy izbach lekarskich są lekarze, którzy nie muszą mieć uprawnień mediatora. Plusem jest to, że zwiększa się świadomość tych braków i szuka się rozwiązań.

25.11.2022

SN: Proces Piniora był rzetelny, kara utrzymana

Prawo karne

Oskarżony były senator Józef Pinior nie zakwestionował autentyczności nagrań pozyskanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a więc nie były one zmanipulowane. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok sądu odwoławczego w sprawie korupcji. Immunitet materialny nie chroni senatora, gdyż czynności, które wykonywał, nie były związane z mandatem parlamentarnym - dodał Sąd Najwyższy.

24.11.2022

Strażnik nie powinien karać według swego uznania - NIK apeluje o zmianę przepisów

Prawo karne Samorząd terytorialny

Za wykroczenie, np. spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, strażnik miejski może ukarać obywatela grzywną, albo udzielić mu upomnienia. Co wybierze, to od niego zależy. Wysokość grzywny także może się różnić w zależności od tego, w jakim mieście rzecz miała miejsce. Najwyższa Izba Kontroli uważa, że tak być nie powinno. Apeluje o zmianę przepisów.

22.11.2022

ABW usunie z sieci treści o charakterze terrorystycznym

Prawo karne Administracja publiczna Policja

Szybszy i uproszczony mechanizm usuwania treści o charakterze terrorystycznym, a także umożliwienie szefowi ABW nałożenia kar pieniężnych na dostawców usług hostingowych za naruszenia określone w rozporządzeniu unijnym zakłada projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

22.11.2022

Student przyłączył się do Strajku Kobiet, prokurator żąda ukarania

Prawo karne

Prokurator Generalny żąda uchylenia wyroku uniewinniającego mężczyznę, który protestował przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Prokurator złożył skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku, twierdząc, że sąd kierował się wyłącznie własnymi ocenami sytuacji politycznej w kraju, odnoszącymi się do złych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Rozprawa wyznaczona na 16 listopada br. została odwołana. W sprawie nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie.

22.11.2022

Apel o prezydenckie "weto" do represyjnej noweli kodeksu karnego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda już raz przystopował radykalne zmiany w Kodeksie karnym, kierując go do Trybunał Konstytucyjnego. Teraz skierowano do jego podpisu nowelę, która praktycznie powiela tamte przepisy. Adwokatura już apeluje o prezydenckie weto. Zagrożenie widzą też sędziowie, bo nowe przepisy zmieniają filozofię karania, wzmacniają pozycję prokuratury i ograniczają samodzielność sędziów.

22.11.2022

Ustawa uchwalona - pijany właściciel straci auto, inny zapłaci jego równowartość

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Konfiskatę pojazdu lub zapłatę jego równowartości w przypadku kierowania w stanie nietrzeźwości przewiduje nowelizacja prawa karnego, którą 16 listopada ostatecznie uchwalił Sejm. Niektórzy prawnicy podnoszą, że to rozwiązanie jest niekonstytucyjne, a kuratorzy wątpią, czy uda się ściągnąć kilkadziesiąt tysięcy złotych od skazanego, skoro dziś trudno wyegzekwować o wiele mniejszą nawiązkę.

17.11.2022

Drakońskie prawo uchwalone, czyli urabianie Ziobry dla odblokowania KPO

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Po paru miesiącach trzymania w zamrażarce Sejm odrzucił właśnie weto Senatu do nowelizacji zaostrzającej przepisy karne. Wygląda to na ukłon w stronę Solidarnej Polski, by zgodziła się na zmiany w sądownictwie, które odblokują unijne fundusze dla Polski. Być może w ramach tego układu wkrótce uchwalona zostanie też ustawa spłaszczająca strukturę sądów.

17.11.2022

Odstraszać, nie wychowywać? Sejm odrzucił weto Senatu do zaostrzania kar

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Kara 25 lat więzienia zastąpiona 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzenie kar dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły - takie m.in. zmiany znalazły się w obszernej nowelizacji kodeksu karnego. W środę Sejm odrzucił weto Senatu do tej ustawy.

17.11.2022

Biegły sądowy może ponieść karę przed sądem lekarskim

Prawo karne Zawody medyczne

Naruszenie zasad wydawania opinii i orzeczeń lekarskich może stanowić przewinienie zawodowe w rozumieniu ustawy o izbach lekarskich, a więc może i powinno podlegać badaniu przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej tak jak każda inna informacja wskazująca na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego - pisze adwokat Karol Kolankiewicz.

17.11.2022

SN: 100 tys. zł od Sądu Najwyższego za bezprawny wyrok z lat 80.

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skoro Sąd Najwyższy w latach 80. utrzymał w mocy wyrok skazujący opozycjonistę na karę pozbawienia wolności, co było orzeczeniem represyjnym, to powinien też wypłacić zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Siedmioro sędziów Izby Karnej SN uznało, że takie rozwiązanie jest zasadne i utrzymało orzeczenie o przyznaniu niesłusznie skazanemu 100 tys. zł. Kasacja pełnomocnika I Prezesa SN została oddalona.

17.11.2022

Wybuch rakiety to zdarzenie wojenne, bada je prokuratura cywilna, na wyniki poczekamy

Prawo karne Ukraina Wojsko

Na razie wiadomo tyle, że w leju po wybuchu w Przewodowie ujawniono, z jakiego systemu rakietowego pochodzą odłamki. Mimo że teren badają liczne służby, także wojskowe, śledztwo prowadzi cywilna prokuratura. Zdaniem ekspertów, może to utrudniać ustalenie faktów. Ale niezależnie od szumnych wypowiedzi niektórych polityków niewykluczone, że na oficjalne ustalenia trzeba będzie poczekać wiele tygodni.

16.11.2022

Nowe prawo utrudnia skazanym kontakty z obrońcami

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Obowiązująca od 17 września br. nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego sprawiła, że więzień może wykonać do obrońcy jedno połączenie telefoniczne w tygodniu. Jeśli jest on uczestnikiem wielu postępowań toczących się przed sądami, będąc reprezentowanym przez kilku obrońców, możliwość korzystania z ich pomocy jest bardzo ograniczona.

16.11.2022

SN: Nękanie jest karalne, gdy wzbudza u pokrzywdzonej uzasadnione poczucie zagrożenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Uporczywe nękanie kobiety przez telefon zakończyło się uniewinnieniem sprawcy przez sąd drugiej instancji. Sąd Najwyższy, podobnie jak prokurator, uznał, że to błąd, i uchylił wyrok. Teraz sąd odwoławczy powinien wnikliwie ocenić materiał dowodowy weryfikując, czy fakty uzasadniają przyjęcie, że pokrzywdzona czuła się zagrożona ze względu na uporczywe nękanie przez oskarżonego.

12.11.2022

SN: Obrońca może cofnąć wniosek o wyłączenie ławnika do czasu rozstrzygnięcia

Prawo karne Prawnicy

Oświadczenia woli uczestników procesu, choćby wniosek o wyłączenie ławnika, mogą być cofnięte do czasu ich załatwienia, o ile ustawa nie wprowadza ograniczenia w tej mierze lub nie występują okoliczności uniemożliwiające odwołanie czynności - orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej w sprawie o zawieszenie w czynnościach sędziego sądu apelacyjnego.

11.11.2022