Prawo.pl
Sabina Lucyna Zalewska przesłała marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu wycofanie swojej zgody na...
Patrycja Rojek-Socha
12.09.2018
Usuwanie treści terrorystycznych z internetu w ciągu godziny, specjalne obowiązki dla platform,...
Krzysztof Sobczak
12.09.2018
Prawo karne
Parlament Europejski poparł w środę projekt dyrektywy o prawie autorskim dotyczącym internetu,...
Krzysztof Sobczak
12.09.2018
Praktyka wykonywania umowy nie wpływa na ocenę abuzywności zamieszczonych w niej postanowień -...
Marcin Szymański
12.09.2018
Prawo cywilne Kredyty frankowe
Karę w wysokości ponad 10 tys. zł zapłaci kancelaria odszkodowawcza m.in. za utrudnianie...
Krzysztof Sobczak
12.09.2018
Prawo gospodarcze
Najwięcej odwołań tegorocznych maturzystów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego dotyczyło...
Krzysztof Sobczak
12.09.2018
Szkoła i uczeń
- Za wcześnie żeby mówić o szczegółach, ale rzeczywiście prace nad nowym świadczeniem dla emerytów...
Agnieszka Matłacz
12.09.2018
Emerytury i renty
Dopuszczalność umownego wyłączenia jurysdykcji krajowej sądów polskich w sprawach, w których przed...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.09.2018
Prawo cywilne
Prawie 94 mln złotych opłaty miejscowej pobrały w latach 2014 - 2016 gminy, w których niedotrzymane...
Patrycja Rojek-Socha
12.09.2018
Środowisko
W ciągu pierwszych trzech miesięcy do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęły cztery...
Patrycja Rojek-Socha
12.09.2018
Policja RODO
Przeszukanie w telewizji uznano za czynność w warunkach trudnych - orzekł Wojewódzki Sąd...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.09.2018
Emerytury i renty
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podkreśla, że osoby, które chcą korzystać z medycznej...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.09.2018
Finansowanie zdrowia
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2 250 zł (w 2018 r. – 2 100 zł), co...
Krzysztof Sobczak
11.09.2018
Prawo pracy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał Telewizji Polskiej S.A. jeszcze raz wnikliwie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.09.2018
Finanse publiczne
Polska nadal jest na szarym końcu Unii Europejskiej jeśli chodzi o jakość powietrza - alarmuje NIK....
Patrycja Rojek-Socha
11.09.2018
Należy wprowadzić zakaz pożyczek zabezpieczanych nieruchomością o znacznie wyższej wartości niż one...
Krzysztof Sobczak
11.09.2018
Prawnicy
Właściciel pojazdu niewłaściwie zaparkowanego musi ponieść koszt jego holowania - przypomniał...
Marek Sondej
10.09.2018
Prawo cywilne
Na wysokość renty wyrównawczej składa się spodziewane wynagrodzenie, pomniejszone o wynagrodzenie,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.09.2018
Prawo cywilne
Gmina sama nie poradzi sobie z pilnowaniem, czy płacący za odpady segregowane, faktycznie je...
Katarzyna Kubicka-Żach
10.09.2018
Środowisko
Nowe przepisy sprawiły, że wiele podmiotów przykłada znacznie większą wagę do ochrony danych...
Krzysztof Sobczak
10.09.2018
RODO
Lek do domu niepełnosprawnego pacjenta ma dowieźć farmaceuta – będzie mógł doliczyć za to dodatkową...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.09.2018
Zawody medyczne Farmacja
Problem dowodów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej jako tzw. przypadkowe znalezisko wymaga...
Patrycja Rojek-Socha
10.09.2018
Policja
Przy przyznawaniu świadczenia „500 plus” należy uwzględnić dzieci ze "starego" i "nowego" związku....
Aleksandra Partyk
09.09.2018
Pomoc społeczna
Kobieta, która wychowała czwórkę dzieci, odeszła z gospodarstwa i od męża-alkoholika jest "karana"...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2018
Ubezpieczenia społeczne
W lipcu Marek Michalak przedstawił projekt nowego kodeksu rodzinnego. Jednym z zapisów, który od...
Patrycja Rojek-Socha
08.09.2018
Prawo rodzinne

Nie każde miejsce urodzenia znajdzie się w dowodzie osobistym

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Nazwa Cieplice Śląskie – Zdrój nie pojawi się w dowodzie osobistym, jako miejsce urodzenia. Dowód...
Robert Horbaczewski
08.09.2018
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Ustawodawca zaskoczył nowymi przepisami osoby czekające na orzeczenie sądowe w sprawie nabycia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.09.2018
Prawo cywilne
Do rejestru sprawców przestępstw seksualnych trafia się automatycznie, podstawą jest kwalifikacja...
Patrycja Rojek-Socha
07.09.2018
Prawo karne
Uczelnia sama ustala zasady naboru na studia doktoranckie. Osoba, która nie spełnia wymogów nie...
Aleksandra Partyk
07.09.2018
Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło pracę nad zmianami prawa w zakresie ubezwłasnowolnienia....
Patrycja Rojek-Socha
07.09.2018