Na stronach Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. To jeden z kluczowych aktów wykonawczych do uchwalonej jesienią zeszłego roku ustawy z 4.10.2019 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Zobacz projekt rozporządzenia i wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK (dokument w formacie .pdf) >>

Warto zwrócić uwagę na pewien paradoks, który pojawia się w jednym z sześciu punktów, pod którym uczestnik musi złożyć swój podpis, żeby zrezygnować z oszczędzania w PPK. W przypadku punktu 2. o treści - W związku z powyższym świadomie rezygnuję z możliwości uzyskiwania regularnych korzyści finansowych, które przysługują̨ uczestnikom PPK, w tym rezygnuję z „otrzymywania dopłat rocznych w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK”.

Czytaj też: PPK to wyzwanie dla HR-owców >

Problem pojawi się w sytuacji, kiedy uczestnik posiada kilka rachunków PPK u kilku pracodawców, np. u pierwszego pracodawcy posiada umowę o pracę, w ramach której zamierza odprowadzać wpłaty do PPK, natomiast dorywczo wykonuje u innych osób pracę na podstawie obowiązkowo oskładkowanej umowy zlecenia. Z tej drugiej umowy nie zamierza odprowadzać wpłat do PPK, w związku z tym musi złożyć deklarację o rezygnacji dokonywania wpłat do PPK. W momencie podpisywania takiej deklaracji uczestnik może być zagubiony i nie zrozumie, czy fakt, iż u jednego pracodawcy zrezygnuje z PPK, pozbawi go prawa do uzyskania dopłaty rocznej w wysokości 240 zł.

 


Bezsprzeczny pozostaje fakt, że tylko w ramach jednego rachunku uczestnik może otrzymać dopłatę roczną, niemniej taka treść deklaracji może budzić jego niepotrzebne zaniepokojenie, a przecież głównym zadaniem i celem ustawodawcy i osób odpowiedzialnych za promocje PPK, jest budowanie zaufania do systemu PPK. Niestety, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie PPK kolejny raz pokazały, że nie rozumieją do końca, jak prowadzić kampanie informacyjno-edukacyjną o PPK.

Czytaj też: PPK zwiększy szanse pracowników 55 plus na rynku pracy >

Ponadto dla osób, które uzbierają już środki na rachunku PPK, a z jakichś powodów będą chciały zrezygnować z dalszego oszczędzania, deklaracja może wprowadzać w błąd.

Czytaj też: PPK – jak będzie można wykorzystać zgromadzone środki? >

Zgodnie z punktem 4. deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego, uczestnik rezygnuje z dalszego gromadzenia środków na rachunku PPK, które mogą zostać wycofane z rachunku PPK uczestnika, w formie np. wypłaty po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Taki zapis może sugerować, że zaprzestanie oszczędzania w PPK pozbawi uczestnika możliwości skorzystania z dotychczas zgromadzonych środków. Przygotowane oświadczenie z całą pewnością nie będzie formą zrzeczenia się prawa do zgromadzonych środków, jednak wielu uczestników PPK właśnie tak może interpretować nieprecyzyjne postanowienia deklaracji.  

dr Antoni Kolek – prezes zarządu Instytutu Emerytalnego

Oskar Sobolewski – prawnik, ekspert Instytutu Emerytalnego

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

Składki na PPK >

Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Pracownicze programy emerytalne a koszty uzyskania przychodów >

Czy Pracowniczym Programem Emerytalnym można objąć tylko część pracowników? >

Przewodnik po zmianach w prawie pracy 2019 r. >

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej >

Procedura: Wynagrodzenia - przekroczenie progu podatkowego >

Procedura: Wynagrodzenia - przekroczenie podstawy emerytalno-rentowej >

Nowe zasady gromadzenia danych osobowych pracowników >