Ministerstwo proponuje ograniczenia praw więźniów

Wymiar sprawiedliwości

Możliwość przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariusza Służby Więziennej innej płci, niż osoba kontrolowana, dopuszczenie kontroli manualnej, ograniczenie rozmów telefonicznych i limit zajęć poza zakładem - takie m.in. zmiany proponuje resort sprawiedliwości. A Rzecznik Praw Obywatelskich widzi w tym ryzyko naruszenia praw człowieka.

09.07.2019

Ograniczanie dyskryminujących wypowiedzi to nie cenzura

Wymiar sprawiedliwości

Nie ma różnicy między krzywdą wyrządzaną znieważaniem kogoś z uwagi na kolor skóry, a tą wynikającą ze znieważenia ze względu na orientację seksualną. Przeciwdziałanie dyskryminującym wypowiedziom, przy zachowaniu zasady proporcjonalności, nie jest cenzurą, a uzasadnionym ograniczaniem wolności słowa - pisze adwokat Paweł Knut.

09.07.2019

RPO zajmie się sprawą przeniesienia prokuratora

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokurator Mariusz Krasoń został decyzją prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, przeniesiony z krakowskiej prokuratury regionalnej do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki. Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą z urzędu, bo jak wskazuje nie uwzględniono przy tym, ani wyjątkowej sytuacji osobistej prokuratora, ani nie dano mu czasu na dostosowanie do zmiany.

08.07.2019

Minister Ziobro nie chce przepraszać sędzi Morawiec - złożył apelację

Wymiar sprawiedliwości

Warszawski Sąd Okręgowy pod koniec stycznia orzekł, że minister sprawiedliwości ma przeprosić byłą prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Beatę Morawiec za informacje, które na jej temat pojawiły się na stronie resortu. Oświadczenie ma pojawić się również na stronie internetowej MS, a minister ma wpłacić 12 tys. zł na Fundację Dom Sędziego Seniora. W apelacji podnoszone są błędy natury procesowej i materialnoprawnej.

08.07.2019

Będzie nabór na kolejne 6 wolnych stanowisk w SN

Wymiar sprawiedliwości

Do 12 lipca ma zostać ogłoszone obwieszczenie prezydenta o sześciu wolnych stanowiskach w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jest ono wśród aktów oczekujących na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Tymczasem po wakacjach Trybunał Sprawiedliwości UE ma ocenić, czy Izba ta zapewnia gwarancje niezależności.

08.07.2019

Gdańscy radcowie wspierają kolegów ze Wschodu w walce o praworządność

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Polscy prawnicy doradzają kolegom ze Wschodu jak wdrażać europejskie standardy praworządności, a także nowe zasady ochrony prywatności. Podczas konferencji w Gdańsku mówiono o spłacaniu w ten sposób długu zaciągniętego przed laty u zachodnich kolegów, ale przyznawano, że w Polsce też ostatnio są z tym problemy.

08.07.2019

Kuratorzy apelują o lepsze przepisy o kontaktach rodzica z dzieckiem

Wymiar sprawiedliwości

Określenie czasu kontaktów przy udziale kuratora, okresu na jaki byłyby orzekane, tego kto może w nich brać udział, w końcu obowiązków samych rodziców i zapisanie możliwości przerwania takiego spotkania w sytuacji zagrażającej dobru dziecka - proponuje Krajowa Rada Kuratorów w opinii do projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej.

08.07.2019

Prof. Żółtek: Normatywne znaczenie przepisu nie zawsze pokrywa się z jego potocznym odbiorem

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obowiązująca treść przepisów bywa często oderwana od ich postrzegania powszechnego – mówi dr hab. Sławomir Żółtek z Uniwersytetu Warszawskiego. I podkreśla, że szczególnie w prawie karnym to może mieć niekorzystne konsekwencje. Przyznaje jednak , że problem nie sprowadza się tylko do trudnego języka prawniczego.

08.07.2019

Biegli w sprawach cywilnych mogą liczyć na rynkowe stawki

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W sprawach cywilnych biegły będzie mógł za wydanie opinii otrzymać wynagrodzenie według stawek rynkowych, o ile zgodzą się na nie wszystkie strony postępowania. Takie zmiany wprowadzi reforma postępowania cywilnego, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Nie wszyscy jednak widzą w niej same plusy.

08.07.2019

Prezydent krytycznie o wyroku TK, prof. Biernat pyta, czy przeczytał uzasadnienie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem Andrzeja Dudy Trybunał Konstytucyjny złamał konstytucję uznając za dopuszczalne podwyższenie wieku emerytalnego. Krytycznie do tej wypowiedzi odniósł się b. wiceprezes TK Stanisław Biernat. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha uznał tę wypowiedź za niefortunną. Z kolei prof. Biernat spytał, dlaczego Andrzej Duda zataił, że był w tej sprawie wnioskodawcą, czyli stroną.

08.07.2019

Amnesty International: Polscy sędziowie pod presją  

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie działający na rzecz obrony niezależności polskiego sądownictwa przed naciskami ze strony rządu są szykanowani w internecie i miejscu pracy – stwierdza najnowszy raport Amnesty International Polska: "Wolne sądy, wolni ludzie". 4 lipca organizacja przekazała to opracowanie Ministerstwu Sprawiedliwości.

06.07.2019

Sędzia Monika Frąckowiak ma kolejne postępowanie dyscyplinarne 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik skierował do sądu dyscyplinarnego kolejną sprawę dotyczącą sędzi Moniki Frąckowiak Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Zarzuca jej, że wyjechała do Danii podczas zwolnienia lekarskiego. Według Stowarzyszenia "Iustitia" to szykany wobec niepokornej sędzi.

06.07.2019

W sądach papier to nadal podstawa - prawie 2,5 tys. ton rocznie

Wymiar sprawiedliwości

W ciągu 12 miesięcy dla sądów powszechnych zakupiono ponad 970 tysięcy ryz białego papieru - w formacie A4. Gdyby zgodnie z szacunkami ekologów założyć, że na 1 tonę papieru potrzeba 17 drzew, trzeba byłoby ich w tym celu ściąć 41 tysięcy. Prawnicy - nie tylko proekolodzy - są zgodni, że zmiany są konieczne i sądy muszą odejść od papierowej kuli u nogi.

06.07.2019

Kładoczny: Tymczasowy areszt to nie... kara, nie można go nadużywać

Wymiar sprawiedliwości

Tymczasowe aresztowanie nie jest dla wygody wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, a pozbawienie człowieka wolności powinno być absolutnym wyjątkiem - mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Piotr Kładoczny, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I dodaje, że duży wzrost liczby aresztowanych to efekt działań kierowanej przez obecnego ministra prokuratury.

06.07.2019

Chłostanie Judasza ma nie tylko prawnokarną perspektywę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Historia umęczenia kukły obrazującej Judasza Iskariotę, jaka miała miejsce w podkarpackim Pruchniku, zrobiła zawrotną karierę medialną i stała się przedmiotem postępowania karnego. Jednak dokonując oceny karnoprawnej tego lokalnego zjawiska społecznego, należy także wziąć pod uwagę perspektywę religijną i kulturową - pisze adwokat dr Paweł Bała.

06.07.2019

Kuratorzy sądowi także z podwyżkami od 2020 roku

Wymiar sprawiedliwości

Kuratorzy mają mieć zagwarantowane po 900 złotych podwyżki na etat w 2020 r. Tyle samo ile uzyskali związkowcy pracowników sądów i prokuratur. Przewodniczący Krajowej Rada Kuratorów Grzegorz Kozera zaakceptował takie rozwiązanie tłumacząc, że jest zbliżone do wcześniejszego postulatu - 1000 zł.

05.07.2019

W Polsce znowu coraz łatwiej o areszt, często długotrwały

Wymiar sprawiedliwości

Tylko w ciągu pięciu miesięcy tego roku liczba aresztowanych wzrosła o tysiąc, a od końca 2016 roku - o blisko 3 tysiące. Eksperci nie mają wątpliwości - cofamy się do przeszłości, kiedy aresztowania były problemem strukturalnym. Jak bumerang wracają największe grzechy w tym zakresie - automatyzm, brak wystarczających przesłanek i przewlekłość.

05.07.2019

Poprawki Senatu przyjęte - duża nowelizacja procedury cywilnej do podpisu prezydenta

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sejm przyjął w czwartek wieczorem 16 poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Głównym celem reformy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma być ograniczenie przewlekłości postępowań sądowych. Za sugestią Senatu zrezygnowano z kontrowersyjnej kary za nieprawidłowe opłacenie środka zaskarżenia.

04.07.2019

Sejm pracuje nad kolejnym dużym pakietem zmian w prawie karnym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Do do dalszych prac w komisji trafi projekt nowelizacji Kodeksu karnego wraz z obszerną autopoprawką. Projekt pierwotnie miał tylko dostosować jeden przepis do prawa UE, ale dołączona do niego autopoprawka przewiduje m.in. zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej wobec recydywistów i surowsze zasady wymierzania kar wobec sprawców przestępstw przeciw wolności seksualnej.

04.07.2019

Związki sądów i prokuratury wywalczyły 900 zł, ale bez mnożnika

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Podwyżkę w wysokości średnio 900 zł na etat przewiduje podpisane 4 lipca br. porozumienie w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury. Związki - ale nie wszystkie - zadeklarowały powstrzymanie się od protestów płacowych na co najmniej rok. W tej kadencji nie będzie jednak ustawy wprowadzającej mnożnikowy system przy wynagrodzeniach.

04.07.2019