Organizacja zareagowała w ten sposób na opinie wygłoszone przez Andrzeja Dudę podczas spotkań wyborczych w Katowicach i Zwoleniu. 
Czytaj: Prezydent: Naprawa wymiaru sprawiedliwości jest dziełem bardzo trudnym>>
 

- Polska nigdy nie będzie normalnym, demokratycznym państwem, jeżeli nie będzie normalnego, uczciwego, rzetelnego wymiaru sprawiedliwości, bo o to nam wszystkim chodzi - powiedział prezydent Andrzej Duda w sobotę w Katowicach. - W tym dziele, patrząc na to, co zwłaszcza dzieje się ostatnimi czasy, na to jak zachowuje się niestety pewna część środowiska sędziowskiego w Polsce, trzeba powiedzieć jasno i wyraźne, kim są sędziowie, jaka jest ich rola - podkreślił. Dodał, że sędziowie odgrywają w państwie rolę ogromnie ważną.

- Mają nas wszystkich obywateli rozliczać z przestrzegania prawa, a w przypadku jego łamania - karać. Mają załatwiać nasze bardzo ważne sprawy. Jak to się czasem mówi - sprawy życia i śmierci - powiedział.

 

Natomiast w niedzielę w Zwoleniu prezydent powiedział: "Wszyscy wiemy o tym, że z wymiarem sprawiedliwości od lat są problemy, że ma on fatalną opinię społeczną, że funkcjonowanie sądów w Polsce oceniane jest źle". I podkreślił, że obecne władze podjęły próby zmian systemowych, które miałyby zmienić ten wizerunek polskiego sądownictwa. Mowił też, że  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego musi być utrzymana. Jak podkreślił, organ ten jest po to, aby "wyeliminować czarne owce" ze środowiska sędziowskiego. - Po to właśnie jest Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, izba składająca się z sędziów, po to, aby sędziowie umieli pokazać, że sami w ramach stanu sędziowskiego usuwają tych, który nie umieją zachować się przyzwoicie i nie spełniają standardów, aby wykonywać tę wielką społeczną służbę - podkreślił Andrzej Duda.

Na te wypowiedzi ostro zareagowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" - Twierdzenie, że sądy są przeszkodą do prawidłowego rozwoju Polski jest kłamliwe, zaś sugerowanie, że sędziowie są nieodpowiedzialni i „powinni być eliminowani”, gdyż inaczej „Polska nigdy nie będzie normalnym państwem” jest przykładem mowy nienawiści, która może skutkować aktami przemocy skierowanymi wobec poszczególnych sędziów. Przypominamy, że z mocy art. 10 Konstytucji RP sądy są obok władzy ustawodawczej i wykonawczej  trzecią, równorzędną władzą - czytamy w oświadczeniu.
Jego autorzy podkreślają, że niezależny wymiar sprawiedliwości stanowi podstawową gwarancję praw i wolności obywateli przysługujących im z mocy Konstytucji RP. - Podważanie tych wartości przez Prezydenta RP jest niedopuszczalne i sprzeczne z polskim porządkiem prawnym - stwierdza zarząd  -Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Czytaj: Dyscyplinarka dla sędziego za nazwanie prezydenta złym człowiekiem>>