Czytaj: Komisja Wenecka krytycznie o ustawie mającej dyscyplinować sędziów>>

- Komisja Europejska przyjmuje do wiadomości opinię Komisji Weneckiej w sprawie nowego projektu ustaw o sądownictwie, opublikowaną wczoraj. Ważne jest prawidłowe wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej. Komisja Europejska dokładnie przeanalizuje tę opinię, która zostanie uwzględniona w jej ocenie - stwierdził Wigand.
I przypomniał, że w piśmie z 19 grudnia 2019 r. wiceprzewodnicząca KE Viera Jourova "zdecydowanie zachęciła polskie władze do skonsultowania się z Komisją Wenecką Rady Europy w sprawie projektu przepisów". - Podkreśliła również, że wszelkie zmiany legislacyjne muszą być zgodne z wymogami leżącymi u podstaw porządku prawnego UE i nie powinny prowadzić do dalszego pogorszenia się stanu praworządności w Polsce - wskazał. 

Czytaj także: Parlament Europejski upomina się o przywrócenie praworządności w Polsce i na Węgrzech>>

Także unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders poinformował w czwartek na Twitterze, że Komisja Europejska weźmie pod uwagę opinię Komisji Weneckiej przy swojej ocenie polskich ustaw sądowych. - Przyjąłem do wiadomości, że Komisja Wenecka wydała dziś pilną opinię w sprawie nowelizacji z grudnia 2019 r. Zaleca, aby nie przyjmować tej nowelizacji. Komisja Europejska weźmie to pod uwagę - napisał.