Zaliczka nie rozwiąże problemu braku biegłych lekarzy sądowych

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Nieodstateczna liczba biegłych oraz niskie stawki za ich pracę to jedna z przyczyn niesprawności polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednym ze sposobów motywowania ich do lepszej pracy ma być możliwość wypłaty zaliczek w przypadku czasochłonnych ekspertyz. Jednak zdaniem ekspertów potrzebne są głębsze zmiany.

30.05.2019

Kraje UE odnowiły skład Sądu Unii Europejskiej

Wymiar sprawiedliwości

14 sędziów mianowali przedstawiciele rządów państw UE do Sądu Unii Europejskiej w ramach częściowego odnowienia składu - podała w komunikacie Rada UE. W tym roku sąd ten zwiększy liczbę sędziów z 47 do 56 - po dwóch z każdego kraju członkowskiego. .

29.05.2019

Obywatel Tajwanu ma być wydany Chinom - RPO składa kasację do SN

Wymiar sprawiedliwości

Obcokrajowiec jest poszukiwany za oszustwo i udział w grupie przestępczej. Polski sąd prawomocnie zgodził się na jego ekstradycję do Chin, mimo, że on sam i jego obrona wskazywali, że jako obywatela Tajwanu czeka go nierzetelny proces, grozi mu nawet dożywocie, tortury i nieludzkie traktowanie.

29.05.2019

Minister chce zobowiązać sądy do współpracy z komisją reprywatyzacyjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zobowiązanie sądów do współdziałania z komisją do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich przewiduje jeden z punktów przygotowanego przez resort sprawiedliwości projektu regulaminu sądów. Zdaniem ekspertów naruszyłoby to konstytucyjną zasadę równoważenia władz, a poza tym minister nie ma prawa do wydania takiej regulacji.

29.05.2019

Postulaty protestujących pracowników sądów mogą być spełnione

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, w którym są zawarte odpowiedzi na większość postulatów protestujących. W projekcie przyjęto tzw. mnożnikowy wzrost wynagrodzeń. Punktem odniesienia tego mnożnika będzie minimalne wynagrodzenie - zapowiada wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

29.05.2019

Niedobór kadr, nie procedury słabą stroną sądów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Przyczyną niewydolności sądownictwa powszechnego nie jest słabość procedury cywilnej, ale braki kadrowe. Żadne uproszczenie procedur nie usunie tego problemu. Trzeba rozbudowywać kadry, tak jak rozbudowujemy metro, by wszyscy wygodnie i szybko mogli nim jeździć - twierdzi pisze Piotr Jeżółkowski z kancelarii Patpol Legal.

29.05.2019

Prezes NRA: Jesienią zaproponujemy zmiany w ustawach sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Kongres Prawników Polskich nie kończy prac społecznej komisji kodyfikacyjnej. Jeszcze w tym roku przedstawimy m.in. założenia do nowelizacji ustawy o kosztach sądowych, na ostatniej prostej są też prace nad projektem o dostępie do adwokata lub radcy prawnego, już od momentu zatrzymania - mówi Jacek Trela

29.05.2019

SN: Błędy sądu nie mogą obciążyć strony działającej bez pełnomocnika

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ubezpieczony deklarował chęć wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku sądu. W terminie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, złożył natomiast wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia. Sąd okręgowy powinien był wezwać go do sprecyzowania żądania wniosku, skoro ubezpieczony w procesie działał osobiście – orzekł Sąd Najwyższy.

28.05.2019

Zakopane jednak będzie chronić ofiary przemocy? MRPiPS naciska

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego Zakopane - jako jedyna polska gmina - dotąd nie uchwaliło. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował , że to lekceważenie potrzeb osób oczekujących wsparcia, które łamie Konstytucję oraz prawo międzynarodowe. Minister Elżbieta Rafalska wystąpiła do Wojewody Małopolskiego o skuteczne "zmobilizowanie samorządu Zakopanego" w tym zakresie.

28.05.2019

Ponad 400 uczniów wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Prawie

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Zakończyła się właśnie IV edycja Ogólnopolskiej Akademii - Konkurs Wiedzy o Prawie. Wzięli w niej udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju. Wygrały dzieci z Poznania, Łodzi, Torunia, Ostrowi Mazowieckiej i Gdyni.

28.05.2019

Zmiany w kpc niepokoją prawników - opłaty będą barierą w dostępie do sądu?

Wymiar sprawiedliwości

Możliwość zasądzenia dodatkowych kosztów i zwiększonych odsetek za nadużywanie prawa procesowego, podwójna "karna" opłata za nienależycie opłacony środek zaskarżenia, kierowanie spraw do ponownego rozpoznania w tym samym składzie w pierwszej instancji - te propozycje zmian w Kodeksie postępowania cywilnego budzą największe wątpliwości

28.05.2019

Bobrowicz: Na mowę nienawiści zmiana przepisów nie wystarczy

Wymiar sprawiedliwości

Do walki z mową nienawiści wysokie kary nie wystarczą. Istotna jest też edukacja, budowanie języka tolerancji i podejście organów ścigania do hejtu - mówi w rozmowie z Prawo.pl prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz. Mowa nienawiści ma być jednym z głównych tematów zbliżającego się II Kongresu Prawników Polskich.

28.05.2019

Komisarz Rady Europy krytycznie o zmianach w polskim prawie karnym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nie da się pogodzić z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tego, że niektórym skazanym na dożywocie ma zostać odebrana możliwość warunkowego zwolnienia - to jedna z uwag do zmienionego w ostatnich dniach kodeksu karnego, jakie do marszałka Senatu skierowała komisarz Rady Europy ds. praw człowieka Dunja Mijatović.

27.05.2019

Sejm szybko zmienił kodeks karny, bo to nie był projekt kodeksowy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Tryb prac nad nowelizacją Kodeksu karnego był zgodny z sejmowymi procedurami, a wymóg, że projekt zmian w kodeksie musi być dostarczony posłom na 30 dni przed pierwszym czytaniem nie obowiązywał, ponieważ marszałek Sejmu rozstrzygnął, że nie jest to projekt kodeksowy.

27.05.2019

TSUE: Niemiecka prokuratura nie może wydawać ENA, bo podlega ministrowi

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokuratury niemieckie nie zapewniają wystarczającej gwarancji niezależności od władzy wykonawczej, aby móc wydać europejski nakaz aresztowania - stwierdził w poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast według trybunału prokurator generalny Litwy zapewnia taką gwarancję niezależności.

27.05.2019

Prawnicy chcą zmian w postępowaniu administracyjnym

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzenie możliwości merytorycznego orzekania i dodatkowego szczebla - sądu odwoławczego - przewidują propozycje społecznej komisji kodyfikacyjnej. Prawnicy wskazują, że zbyt często dochodzi do patologii, gdzie jedna sprawa jest kilkukrotnie przedmiotem orzeczeń sądów administracyjnych, bo organ, pomimo wyroków, wydaje po raz kolejny taką samą decyzję.

27.05.2019

Dyscyplinarka za odmowę wszczęcia dyscyplinarki wobec sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego poznańskiego sądu nie znalazła podstaw by wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, który uniewinnił żonę prezydenta Poznania za użycie nieprzyzwoitych słów podczas politycznej demonstracji. Teraz główny sędziowski rzecznik dyscyplinarny chce dyscyplinarki dla niej.

26.05.2019

SN: Zmarłych się nie skazuje

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Gdy sąd wydaje wyrok skazujący wobec osoby zmarłej, to powstaje konieczność uchylenia tego orzeczenia i umorzenia postępowania karnego. To, czy sąd wie o tym, że oskarżony nie żyje w dacie wyrokowania, nie wpływa na ocenę, że tak wydany wyrok rażąco narusza prawo - orzekł Sąd Najwyższy.

26.05.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski