SN o prawomocności uwzględnienia części roszczenia

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy rozpatrzy 12 lipca br. pytanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, czy częściowe zasądzenie roszczenia na rzecz powoda jest prawomocne? Jeśli rozstrzygnięto sprawę odpowiedzialności z tego...

25.06.2018

Akt oskarżenia wobec W. Frasyniuka trafił do sądu

Wymiar sprawiedliwości

Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie trafił akt oskarżenia wobec Władysława Frasyniuka ws. naruszenia nietykalności cielesnej policjantów na służbie - poinformowała w poniedziałek...

25.06.2018

Raport ONZ: Cofnijcie zmiany w sądownictwie

Wymiar sprawiedliwości

Ograniczenie konstytucyjnie chronionej zasady niezależności sądownictwa oraz umożliwienie organom ustawodawczym i wykonawczym ingerowania w wymiar sprawiedliwości - to według raportu ONZ cel zmian w...

25.06.2018

UE bierze się za elastyczne formy zatrudnienia

Wymiar sprawiedliwości

W ubiegły czwartek (21 czerwca) Rada UE uzgodniła stanowisko negocjacyjne co do dyrektywy, która wprowadzić ma nowe rozwiązania w zakresie wzmocnienia ochrony zatrudnionych w ramach m.in. pracy...

25.06.2018

UE: Miniszczyt migracyjny bez decyzji

Wymiar sprawiedliwości

Niedzielne spotkanie 16 przywódców krajów UE nie przyniosło konkretnego rozwiązania problemu migracji. Liderzy nie przyjęli deklaracji końcowej. Włochy przedstawiły swój plan m.in. w sprawie podziału...

24.06.2018

Mniej pieniędzy dla referendarzy sądowych

Wymiar sprawiedliwości

Zarząd Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych po raz kolejny wystąpił do wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka o przestrzeganie przepisów o awansie zawodowym referendarzy sądowych.

23.06.2018

27 czerwca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu

Wymiar sprawiedliwości

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że Sejm zbierze się w trybie nadzwyczajnym w najbliższą środę. Będzie on obradować nad zmianami ustaw dotyczącymi gospodarki odpadami oraz projektem...

23.06.2018

Wrocławscy sędziowie też krytykują zmiany w sądownictwie

Wymiar sprawiedliwości

Wprowadzone ostatnio zmiany w ustawie o sądach powszechnych, Sądzie Najwyższym i KRS są niewystarczające dla przywrócenia przewidzianego w Konstytucji RP stanu równowagi między władzami ustawodawczą,...

22.06.2018

Minister może powołać sądy dyscyplinarne

Wymiar sprawiedliwości

Po wydaniu przez Krajową Radę Sądownictwa opinii o kandydatach, minister sprawiedliwości może już powołać sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych. Znana jest lista kandydatów do tych...

22.06.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski