Kadencja obecnej I prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf kończy się 30 kwietnia br. Pięciu kandydatów na nowego I prezesa, zgodnie z przepisami, wyłoni Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. I prezes SN jest powoływany przez Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję.
Termin Zgromadzenia wyznaczony został przez obecną I prezes na 13 marca br.

- Sąd Najwyższy jest pełen doskonałych sędziów, ludzi z doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami do objęcia tego stanowiska. Jestem przekonana, że wśród nich jest wielu znakomitych kandydatów, którzy nadają się do pełnienia tej zaszczytnej funkcji - powiedziała prezes Lemańska. I dodała, że to, kto zostanie I prezesem, "w żaden sposób nie wpłynie na sposób orzekania sędziów, niezależnie od tego, jak długi jest ich staż w Sądzie Najwyższym".

Opinię taką Joanna Lemańska zaprezentowała w wypowiedzi dla PAP. Znalazły się w niej także odniesienia do obecnej sytuacji w kierowanej przez nią izbie. 

Czytaj: Sąd Najwyższy: Sędziowie powołani z udziałem nowej KRS nie mogą orzekać>>
 


Po uchwale z 23 stycznia Izba nie orzeka

W swojej wypowiedzi prezes Izby przyznała, że po ogłoszeniu przez trzy izby SN uchwały z 23 stycznia br., w której stwierdzili, że sędziowie powołani z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać, sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie orzekają. - Uchwała została podjęta przez trzy połączone izby Sądu Najwyższego, brali w niej udział znakomici prawnicy. Budzi ona jednak wiele kontrowersji. Do momentu, w którym istnieją poważne wątpliwości dotyczące skutków uchwały, budzące emocje w środowisku, będziemy postępować ostrożnie, kierując się troską o interes stron oraz dobro wymiaru sprawiedliwości - powiedziała prezes Lemańska.

Stwierdzenie prezes Lemańskiej o "ostrożnym postępowaniu" to nawiązanie do tego, że posiedzenia w jej izbie obecnie są odraczane lub - w sprawach pilnych - przekazywane sędziom z innych izb. Z nieoficjalnych informacji z SN wynika, że tak będzie do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem, prezydentem, a Sądem Najwyższym. TK ma zająć się tą sprawą 3 marca.

Czytaj: 

Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN wstrzymują się od orzekania>>
SN: Sędziowie Izby Karnej zastępują kolegów z Izby Kontroli>>

Orzekają sędziowie z innych izb SN

- Uchwała trzech połączonych Izb SN w żaden sposób nie zakwestionowała sensu funkcjonowania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w strukturze Sądu Najwyższego - uważa prezes Lemańska. I w tym kontekście informuje, że pilne sprawy w jej izbie są obecnie rozpatrywane przez sędziów z innych izb SN. - Ustawa o SN pozwala na to, by I prezes tego sądu delegowała do innej izby sędziów, w celu rozpoznania konkretnej sprawy. W sprawach pilnych - zanim zostanie wypracowane stanowisko możliwe do zaakceptowania przez wszystkich - zwróciłam się do I prezes z prośbą o oddelegowanie do orzekania sędziów z innych izb - przyznała Lemańska.
Jak wyjaśniła, chodzi przede wszystkim o sprawy wpływające na bieg postępowań, np. wyłączenia sędziów sądów apelacyjnych, czy stwierdzanie przewlekłości postępowania, jak również o ważkie sprawy życiowe – przykładowo zabezpieczenia związane z przechodzeniem sędziów w stan spoczynku" - wyjaśniła prezes Lemańska. Dotychczas w ramach Izby Kontroli Nadzwyczajnej orzekali w takich pilnych sprawach sędziowie delegowani z Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Joanna Lemańska (ur. 1973) – prawniczka, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczycielka akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie prawa administracyjnego. Od 2018 sędzia Sądu Najwyższego, od 2019 prezes Sądu Najwyższego kierująca Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.